All words from KOKAR to LKUNGAM in tekinged.com.


kokar v.pf.3p.inan
kokedeii v.pf.3s
kokedeir v.pf.3s
kokedii v.pf.3s
kokedir var.
kokelbetaot n.
kokerei var.
kokerengii v.pf.3s
kokeringii var.
kokesur v.pf.3s
kokil var.
kokir v.pf.3s
kokom var.
kokong n.
kokoro n.
kokubang n.
kolekel v.t.
kolekelii None
kolekeltii v.pf.3s
kolekolt v.pf.3p.inan
koliang v.pf.inch.
kolii v.pf.3s
kollil n.
kolmelmii v.pf.3s
kolmolm v.pf.3p.inan
kolt n.
kolt v.s.
kolulau v.pf.3p.inan
kolulur v.pf.3s
kom pro.
komakai v.s.
komanget v.pf.3p.inan
komatter v.s.
kombalii n.
kombalii er a Siabal expr.
kombas n.
komedii v.pf.3s
komeldillii v.pf.3s
komeng interj.
komengetii var.
kometerkokl None
komi n.
komibako n.
komisteba n.
komisuteba n.
komngetii v.pf.3s
komngii v.pf.3s
komu n.
komu er a oluches expr.
komud n.
komunion n.
komunoki n.
komuteib n.
kona n.
konasob n.
kongall v.a.s.
kongei v.t.
kongel n.poss.3s
kongel n.poss.3s
kongesachel v.s.
Kongkong n.
kongro n.
kora cont.
koranges n.
kordakl v.pf.3pl.inan.
kordang v.i.inch.
kordeklii v.pf.3s
kordii v.pf.3s
kordung v.i.pred.
koreel v.pf.3p.inan
korekarem None
koreker v.pf.3p.inan.
korekerdii v.pf.3s
korekerengii v.pf.3s
korekerii v.pf.3s
korelii v.pf.3s
koremelii v.pf.3s
koreomel v.pf.3p.inan
koreuii None
kori n.
koriil v.pf.3p.inan
korilii v.pf.3s
korir v.pf.3s
korira n.
korkesengii v.pf.3s
koroker v.pf.3p.inan
korona n.
korrai var.
korredakl v.pf.3p.inan
korredeklii v.pf.3s
korrengii v.pf.3s
korriu n.
korriu n.
korriu n.
kort n.
kortall v.pf.3p.inan
korteketii v.pf.3s
kortellii v.pf.3s
kortii v.pf.3s
kortoket v.pf.3pl.inan.
kosadel v.pf.3p.inan
kosai v.pf.3p.inan
kosamd v.pf.3p.inan
kosebakl n.
kosebakl v.i.
kosedelii v.pf.3s
kosekedelang var.
kosekes
kosekes v.pf.3p.inan
kosekesengii v.pf.3s
kosekesii v.pf.3s
kosekodel v.s.
kosemdii v.pf.3s
kosemramr v.pf.3p.inan
kosemremrii v.pf.3s
kosi n.
Kosiil n.
kosiil n.
kosio v.s.
kosio v.i.
kosir v.pf.3s
kosokes v.pf.3p.inan
kosokes None
kostang v.i.
kosui n.
kosulii v.pf.3s
kosuul v.pf.3p.inan
kosuulii var.
kot num.
kot mod.
kot el beluulechad expr.
kot el buil expr.
kot el omengiit expr.
kot el skuul expr.
kot el ureor n.
kotai n.
kotai er a ochur expr.
koteb n.
koteket v.pf.3p.inan.
koteketii v.pf.3s
kotel None
kotel n.poss.3s
kotel a oach expr.
kotemengii v.pf.3s
kotengellakl
kotengellel n.poss.3s
kotengoll v.s.
kotiit var.
kotiko n.
kotkat v.pf.3p.inan
kotketir v.pf.3s
kotom v.pf.3p.inan
kotouar v.t.
kotraol n.
kotsiosensei n.
koudii var.
koziak n.
kozukai n.
krasia n.
krasia er a Dios expr.
Kristo n.
Kristus n.
ksai v.s.
ksari n.
ksau n.
kse n.
ksekikl v.a.s.
kseksall v.a.s.
kseksel n.poss.3s
ksid n.
ksmedall v.a.s.
ksoks var.
ksomel v.a.s.
ksous n.
ksous n.
ksull n.
ksull a ulul expr.
ktuib n.
ku var.
ku- affix
kuabang n.
kuabes None
kuabes v.s.
kuabs v.pf.3p.inan
kual n.
kualul n.poss.3s
kuaol n.
kuat n.
kubelngur var.
kubiang n.
kud n.
kudall v.a.s.
kudamono n.
kudekedii var.
kudel n.poss.3s
kudem n.
kudemii v.pf.3s
kudii v.pf.3s
kudmeklii var.
kudmokl var.
kudngir v.pf.3s
kudoked var.
kudung v.pf.3p.inan
kuekuall v.a.s.
kuekuel n.poss.3s
kuekuel n.poss.3s
kuel n.
kuemed v.pf.3p.inan
kui n.
kui n.
kuideb v.pf.3p.inan
Kuii n.
kuimd v.pf.3p.inan
kuisem v.pf.3p.inan
kuk mod.
kuk n.
kuk chimong expr.
kuk tang expr.
kukau n.
kukesur var.
kukobokang n.
kukuk n.
kukungel n.poss.3s
kukur v.pf.3s
kuld n.
kuldii v.pf.3s
kulebsengii v.pf.3s
kuling n.
kull n.
kull v.s.
kullii v.pf.3s
kulukel v.s.
kulul n.
kuma n.
kumade n.
kumer n.
kumereu var.
kumi n.
kumi n.
kumi er a klausau expr.
kumreu None
kung mod.
kungreng n.
kuoku n.
kuoku n.
kuoll var.
kuom v.pf.3p.inan
kurangd n.
kurebengel n.poss.3s
kureiong n.
kurekersii v.pf.3s
kurekrur v.pf.3s
kurerengel n.poss.3s
Kurismas n.
kurob n.
kurrengeterir v.pf.3p.human
kurs n.
kurs v.s.
kursii v.pf.3s
kurtii v.pf.3s
kurudok n.
kuruma n.
kurusii v.s.
Kusai n.
kusakl v.pf.3p.inan
kusam n.poss.1pe
kusarang n.
kused n.poss.1pi
kusek n.poss.1s
kuseklii var.
kusel n.poss.3s
kusem n.poss.2s
kusir n.poss.3p
kusiu n.poss.2p
kuskelid v.pf.1p.incl
kuskelii v.pf.3s
kutalchelbeab n.
kuteling n.
kutelngal n.poss.3s
kutmeklii v.pf.3s
kutmokl v.pf.3p.inan
kutsibeni n.
kutukl v.pf.3p.inan
kututur v.pf.3s
kuub v.pf.3p.inan
kuudem v.pf.3p.inan
kuus n.
kuzira n.
lab n.
labek n.
lai n.
laiib n.
lak mod.
lalech n.
lalo var.
lalou n.
lambang n.
lambei n.
langel n.
langtana n.
laok n.
laokreng n.
las n.
latael n.
latk n.
Latmikaik n.
lbolb n.
ldall var.
ldaol v.a.s.
ldesel n.poss.3s
ldu conj.
le mod.
leb n.
lebelul n.
lebeluul v.a.s.
lebleb n.
leblebmam n.poss.1pe
leblebmiu n.poss.2p
leblebrir n.poss.3p
leblebud n.poss.1pi
leblebuk n.poss.1s
leblebul n.poss.3s
leblebum n.poss.2s
lebuch n.
lebuchel None
Lebuu n.
lechalech n.
lechedall var.
lechelechall var.
lechelechel n.poss.3s
lechelechel n.poss.3s
lecheloched v.s.redup.
lecheluchel v.a.s.
lechemam n.poss.1pe
lechemiu n.poss.2p
lechengaol v.a.s.
lecherir n.poss.3p
lechesall var.
lechesel n.poss.3s
lechet n.
lechetall var.
lechetel n.poss.3s
lechetel a bdelul expr.
lechetel a chui expr.
lechidel v.a.s.
lechotel v.a.s.
lechub var.
lechud n.poss.1pi
lechuk n.poss.1s
lechukl v.a.s.
lechul n.poss.3s
lechul a bodk expr.
lechul a delobech n.
lechul a delul expr.
lechulekum var.
lechulkung None
lechum n.poss.2s
lechuul v.a.s.
ledall var.
ledeledes v.s.redup.
ledes n.
ledesall var.
ledokel v.a.s.
ledokl var.
lei n.
lek cont.
lekam n.poss.1pe
lekaol None
leked n.poss.1pi
lekek n.poss.1s
lekel n.poss.3s
lekel a kuzira expr.
lekem n.poss.2s
leki cont.
lekir n.poss.3p
lekiu n.poss.2p
leko None
lekukuk v.s.hypo.
leldu conj.
lemau n.
lemecherchero eabed n.
lemelemall v.a.s.
lemelemam n.poss.1pe
lemelemed n.poss.1pi
lemelemek n.poss.1s
lemelemel n.poss.3s
lemelemel a blai expr.
lemelemem n.poss.2s
lemelemir n.poss.3p
lemelemiu n.poss.2p
lemlak mod.
leng cont.
lengam n.poss.1pe
lenged n.poss.1pi
lengek n.poss.1s
lengel n.poss.3s
lengelam n.poss.1pe
lengeled n.poss.1pi
lengelek n.poss.1s
lengelel n.poss.3s
lengelel a charm expr.
lengelel a ngas expr.
lengelem n.poss.2s
lengelir n.poss.3p
lengeliu n.poss.2p
lengem n.poss.2s
lengiil v.a.s.
lengiil a blai expr.
lengir n.poss.3p
lengiu n.poss.2p
lengulel n.a.s.poss.3s
lenguul n.a.s.
letkel n.poss.3s
letkel a Droteo er a mekemad expr.
lichall var.
lidam n.poss.1pe
lided n.poss.1pi
lidek n.poss.1s
lidel n.poss.3s
lidem n.poss.2s
lidir n.poss.3p
lidiu n.poss.2p
liechel n.poss.3s
liechii var.
liiechii v.pf.3s
lik n.
likir v.pf.3s
lilangel v.i.past
lilatk v.pf.3p.inan.past
lilchelchesii v.pf.3s.past
lilcheluches v.pf.3p.inan.past
lild n.
lildesii v.pf.3s.past
lildeterir v.pf.3p.human.past
lildur v.pf.3s.past
lilebal v.pf.3p.inan.past
lilebelur v.pf.3s.past
lilechang v.pf.3p.inan.past
lilechedii v.pf.3s.past
lilechelechii v.pf.3s.past
lilechesii v.pf.3s.past
lilechet v.pf.3p.inan.past
lilechetii v.pf.3s.past
lilecholech v.pf.3p.inan.past
lilechur v.pf.3s.past
liledes v.pf.3p.inan.past
lilekir v.pf.3s.past
lilemelemii v.pf.3s.past
lilemolem v.pf.3p.inan.past
lileng v.pf.3p.inan.past
lilengir v.pf.3s.past
liletkii v.pf.3s.past
liliang v.pf.3s.past
lilichii v.pf.3s.past
liliich v.pf.3p.inan.past
lilik v.pf.3p.inan.past
liling v.pf.3p.inan.past
lilisam n.poss.1pe
lilised n.poss.1pi
lilisek n.poss.1s
lilisel n.poss.3s
lilisel a ngais n.
lilisem n.poss.2s
lilisir n.poss.3p
lilisiu n.poss.2p
lilitam n.poss.1pe
lilited n.poss.1pi
lilitek n.poss.1s
lilitel n.poss.3s
lilitem n.poss.2s
lilitir n.poss.3p
lilitiu n.poss.2p
lilngir v.pf.3s.past
liloched v.pf.3p.inan.past
lilongelii v.pf.3s.past
liluar v.pf.3s.past
liluches v.pf.3p.inan.past
liluk v.i.past
liluut v.i.past
limoll v.i.
lingall v.a.s.
lingir v.pf.3s
liochel v.a.s.
lisam n.poss.1pe
lised n.poss.1pi
lisek n.poss.1s
lisel n.poss.3s
lisem n.poss.2s
lisir n.poss.3p
lisiu n.poss.2p
liuar v.pf.3s
lius n.
lkel var.
lkel a olekang expr.
lkel a sualo expr.
lkes n.
lkiil v.a.s.
lkil n.poss.3s
lkou n.
lkungam n.poss.1pe