All words from MENGISEKSIKT to MERUSECH in tekinged.com.


mengiseksikt v.t.
mengisem v.t.
mengisemesem v.t.
mengisemsum v.t.
mengisemuk None
mengisngekl v.t.
mengisngull v.t.
mengisois v.t.
mengit v.t.
mengitakl v.t.
mengiteb v.i.
mengitechel v.t.
mengitechut v.t.
mengitektik v.t.
mengitengtik var.
mengitituuk v.redup.
mengitiuch v.i.
mengituuk v.i.
mengituuk v.t.
mengituuk None
mengiuch v.t.
mengiud v.t.
mengiuert v.t.
mengiues v.t.
mengiuetokl v.t.
mengiuetokl None
mengiul None
mengiull v.i.
mengiuongel None
mengiut v.t.
mengiut v.t.
mengkad v.t.
mengkangk v.pf.3p.inan
mengkar v.t.
mengkar n.
mengkas v.t.
mengkbokb v.t.
mengkboub var.
mengkekebelung v.redup.
mengkekelekel v.redup.
mengkekereel v.t.redup.
mengkekerei v.t.
mengkeketut v.t.redup.
mengkeketut v.i.redup.
mengkekikai v.redup.
mengkengkii v.pf.3s
mengkerengel var.
mengkernged n.poss.1pi
mengkerngel n.poss.3s
mengklachel None
mengladikm var.
menglang v.s.
menglangl v.i.
menglasekl v.i.
menglatur v.i.
menglebokel v.i.
menglii v.pf.3s
menglikl v.t.
menglou v.t.
menglou er a ngerel expr.
menglou er a rengul expr.
mengmokm v.t.
mengmokm v.i.
mengmors v.erg.
mengob v.pf.3p.inan
mengobd v.t.
mengodech v.erg.
mengoeas var.
mengoes v.t.
mengoes v.t.
mengoi v.t.
mengoias v.t.
mengoir v.t.
mengoit v.t.
mengoit a telil expr.
mengokl v.t.
mengol v.t.
mengol n.
mengol None
mengol a otaor expr.
mengom v.t.
mengort v.t.
mengosm v.t.
mengosm v.i.
mengosu v.t.
mengreos v.t.
mengsang n.
mengsechuul None
mengsoks var.
mengsous v.t.
mengtii v.pf.3s
menguached v.i.
mengual v.i.
mengub v.t.
mengub v.t.
mengubel v.t.
mengubet v.erg.
mengubs v.t.
mengubs el btuch expr.
mengubs el redil expr.
mengucheb v.t.
mengucheb v.i.
mengucheb er a medal expr.
menguchet v.t.
menguchet a otaor var.
menguchet a otaor expr.
menguchet a raod expr.
mengudel v.t.
mengudel a blachel expr.
mengudel a saker expr.
mengudem v.t.
menguid None
menguit v.t.
menguiu v.t.
menguk v.t.
menguked v.erg.
mengukl v.erg.
menguld v.t.
mengull v.t.
mengum v.t.
menguml v.t.
menguml None
menguml None
mengungau n.
mengunguuch v.erg.
menguodel v.t.
menguoku v.t.
mengur n.
mengur v.s.
mengurs v.t.
mengurs a ngurd expr.
mengurs er a rengul expr.
mengurt v.t.
mengurt a rengul expr.
mengusem v.t.
mengut v.t.
menguteling v.i.
menguum v.t.
meob v.pf.3p.inan
meolt n.
meoud v.s.
meoud a bdelul expr.
meoud a te expr.
mera cont.
mera el chad expr.
mera el chad er a beluu expr.
mera el mellemau expr.
mera el tekoi expr.
merab n.
merach v.t.
merach n.
merad v.t.
merad v.erg.
meradel n.
meradel var.
meradel er a ngebard expr.
merader v.t.
merael v.t.
merael v.erg.
merael a chisel v.s.
merael a rasech expr.
merael a rengul expr.
merael el diluches expr.
merael el dimes expr.
merael el eabed expr.
merael el mo expr.
meraeldaob n.
meraeleolt n.
meraeliolt None
meraelked n.
merakd var.
merakl v.t.
merakt v.s.
meram v.t.
merames v.s.
merames n.
merang v.s.
merangd n.
merar n.
merar v.t.
merar None
merar a medal expr.
merark v.t.
merart None
merasm v.t.
merat v.s.
merat v.t.
merat n.
merat a rengul expr.
merau v.s.
merau n.
merau el buil expr.
merau-medai-merau-medai expr.
meraud v.t.
meraud v.i.
merbas n.
merdau v.s.
merdekekl v.i.
merdekekl v.t.
merdelel n.poss.3s
merderad v.redup.
merderd v.t.
merderodech v.i.
merderodel v.s.
mereb v.t.
merebas n.
merebek v.t.
merebek v.erg.
mereberab v.s.
mereberebek v.t.redup.
mereberebek v.t.redup.
mereberebet var.
mereberii v.pf.3s
merech v.t.
merech besul expr.
merech er a omerael expr.
mereched v.s.
mereched a bdelul expr.
mereched a chimal expr.
mereched a te expr.
merechedekl None
merecherached v.s.redup.
merecherech v.t.redup.
merechereched v.s.redup.
merecherechel n.poss.3s
merecherechel a bail n.
merecherechel a bdelul n.
merechii v.pf.3s
merechorech v.t.
merechorech n.
merechorech v.s.
merechorech n.
merechorech v.erg.
merechorech a rengul expr.
merechorech el btuch expr.
merechorech el mekemad expr.
meredem v.i.
mereii var.
merek v.pf.3p.inan
merek v.t.
merek n.
merek v.t.
merekakl var.
merekang var.
mereked v.pf.3p.inan
merekedii v.pf.3s
merekeklii v.pf.3s
merekelam n.poss.1pe
merekeled n.poss.1pi
merekelek n.poss.1s
merekelel n.poss.3s
merekelem n.poss.2s
merekelir n.poss.3p
merekeliu n.poss.2p
merekerek v.pf.3p.inan
merekereked v.s.redup.
merekereked a eolt expr.
merekerekii v.pf.3s
merekerukem v.i.
merekii var.
merekikl v.s.
merekmo var.
merekmong mod.
merekong v.inch.
merekos v.s.
merekos a cheldechedechal expr.
merekos a ngerel expr.
merekos a tekingel expr.
merekou n.
merekrakd None
merekrakd None
merekrakt v.s.redup.
merekui v.t.
merekui v.erg.
merekung v.i.pred.
merelii v.pf.3s
meremang var.
meremarech n.
meremech v.t.
meremech v.erg.
meremerames v.i.redup.
meremerumes var.
meremet v.t.
meremet v.erg.
meremram v.t.redup.
meremram v.erg.redup.
meremrumes v.t.redup.
mereng v.i.
mereng a saul expr.
mereng er a rengul expr.
merengam n.poss.1pe
merenged n.poss.1pi
merenged v.t.
merenged v.erg.
merengek n.poss.1s
merengeklii v.pf.3s
merengel n.poss.3s
merengel a chebechiil expr.
merengelang v.s.inch.
merengelel None
merengelel n.poss.3s
merengem n.poss.2s
merengeringel v.s.redup.
merengii var.
merengir n.poss.3p
merengiu n.poss.2p
merenglang var.
merengrang v.s.
merenguus v.t.
merenguus v.erg.
mererberebet None
mererd v.t.
merereberebet v.redup.
mererechorech v.redup.
mererechorech v.redup.
merereek v.i.redup.
mererekos v.s.redup.
mererengeringel var.
merereu v.t.redup.
mererorael var.
merers v.t.
mererur v.s.t.redup.
meres n.
mereu v.t.
mereu v.t.
merias n.
meribasech None
meridechedech v.i.
meridm v.t.
meridm v.erg.
merii v.pf.3s
meriik v.t.
meriik v.erg.
Meriil n.
meriim v.t.
meriim v.i.
meriim v.erg.
meriked v.s.
Merikel n.
merikengko n.
merikikoi v.s.
merikl v.s.
Merilang n.
meringel v.s.
meringel n.
meringel a bengchel expr.
meringel a chechel expr.
meringel a chemelel expr.
meringel a cheraches expr.
meringel a cheral expr.
meringel a daob expr.
meringel a kse expr.
meringel a omerkaol expr.
meringel a rengul expr.
meringel a sils expr.
meringel a tekingel expr.
meringelchad v.s.
meringelchemel v.s.
meringelemel None
meringet v.t.
meringet v.erg.
meringet a bad el mesil expr.
meringet a deb el mesil expr.
merir v.s.
merir v.s.
merir n.
merirais v.t.
merirek var.
merirekrik v.i.
merirem v.t.
merirem er a rengul expr.
merireuero None
meririau v.t.
meririau v.i.
meririau v.erg.
merirk v.t.
meriseksuk v.s.redup.
meriso var.
merisu v.t.
meritech v.t.
meritech v.i.
meritechetacheb v.s.redup.
meritechetacheb a medal expr.
merius v.pf.3p.inan
merkakl v.pf.3p.inan
merkang v.s.inch.
merkii v.pf.3s
merko var.
merkong var.
merkui var.
merkung var.
mermang v.inch.
merngii v.pf.3s
merober v.pf.3p.inan
merodech v.t.
merodel v.t.
meroel v.pf.3p.inan
merolang v.inch.
merolel None
merolung v.pred.
meromi n.
merorael v.i.redup.
merorem v.t.
merorem a medal expr.
merorou var.
merort v.t.
merot v.t.
merous v.t.
merous v.erg.
merrai v.t.
merrakl v.t.
merrars v.i.
merrau v.t.
merread v.s.
merrechokl v.i.
merredel n.
merredel v.t.
merredel er a blai expr.
merredel er a Merikel expr.
merredelam n.poss.1pe
merredeled n.poss.1pi
merredelek n.poss.1s
merredelel n.poss.3s
merredelem n.poss.2s
merredelir n.poss.3p
merredeliu n.poss.2p
merreder n.
merreder var.
merredes v.s.
merredirek None
merredirk v.t.
merredorem v.redup.
merredorem v.redup.
merrekakl v.t.
merrekark None
merrengam n.poss.1pe
merrengang v.s.t.inch.
merrenged n.poss.1pi
merrengei n.
merrengek n.poss.1s
merrengel n.poss.3s
merrengel a delal expr.
merrengem n.poss.2s
merrengir n.poss.3p
merrengiu n.poss.2p
merrengrang None
merresnga a malk expr.
merresngang v.i.inch.
merreter None
merreturech v.i.
merrirs var.
merritel v.t.
merriter var.
merroaech v.i.
merroakl v.t.
merrob v.t.
merros v.i.
merrous v.pf.3p.inan
merrubek v.t.
merrumk v.i.
merrusii v.pf.3s
merruud v.t.
merruud a reng expr.
mersad n.
mersaod n.
mersechokl v.i.
mersechokl None
merserasech v.s.redup.
merseros v.t.redup.
merserusech None
mertechii var.
merterat v.s.redup.
merteritel v.s.redup.
merterot v.t.redup.
merterot v.erg.redup.
merterutech v.t.redup.
merteterir v.pf.3p.human
mertid v.pf.1p.incl
mertii v.pf.3s
mertii kederaol None
mertul n.poss.3s.
merudii v.pf.3s
merukel v.t.
merukem v.t.
merukem v.erg.
merumes v.t.
merumes v.t.
merumes v.erg.
meruoru v.i.
merur v.s.t.
merur n.
merurech v.i.
merurous v.t.redup.
meruruu v.redup.
merus v.t.
merus None
merus v.i.
merus v.erg.
merusech v.t.
merusech v.erg.