All words from BLECHOCHOD to BUCHEK in tekinged.com.


blechochod n.
blechoel v.r.s.
blechukl None
bled v.r.s.
bleekl v.r.s.
bleiekl var.
blekall v.r.s.
blekatel n.r.s.
blekatel var.
blekebek v.r.s.
blekebek a medal expr.
blekebek a rengul expr.
blekebok v.r.s.redup.
blekeek var.
blekeklel n.poss.3s
blekengel n.poss.3s
blekeradel n.
blekerall v.r.s.
blekerdelam n.poss.1pe
blekerdeled n.poss.1pi
blekerdelek n.poss.1s
blekerdelel n.poss.3s
blekerdelem n.poss.2s
blekerdelir n.poss.3p
blekerdeliu n.poss.2p
blekerurau n.r.s.
blekesangch v.r.s.
bleketakl v.r.s.
bleketekingam n.poss.1pe
bleketekinged n.poss.1pi
bleketekingek n.poss.1s
bleketekingel n.poss.3s
bleketekingem n.poss.2s
bleketekingir n.poss.3p
bleketekingiu n.poss.2p
bleketekoi n.
bleketelel n.poss.3s
blekeu n.r.s.
blekngiis v.r.s.
blekokuierreng var.
blekokuii n.r.s.
blekongesenges n.
bleksel n.poss.3s
blelau v.r.s.
blelekl n.r.s.
blelekl v.r.s.
blellokl v.r.s.
bleng v.r.s.
blengar v.r.s.
blengchekl v.s.
blengchelel n.poss.3s
blengechel var.
blengechelel n.r.s.poss.3s
blenged var.
blengedakl v.r.s.
blengedoaol v.r.s.
blengkangk v.r.s.
blengkangk a chei expr.
blengkengkel n.poss.3s
blengob v.r.s.
blengodel v.r.s.
blengodel a berius expr.
blengodel a mekemad expr.
blengoel var.
blengremam n.poss.1pe
blengremiu n.poss.2p
blengrerir n.poss.3p
blengrud n.poss.1pi
blengruk n.poss.1s
blengrul n.poss.3s
blengrum n.poss.2s
blengur n.
blengutel var.
blengutel n.r.s.
blengutelel n.poss.3s
bleob v.r.s.
bleob n.r.s.
bleob el chaus expr.
bleot n.
blerek v.r.s.
blerringd v.r.s.
blerroel v.r.s.
blerrous v.r.s.
blerruud v.r.s.
blersik n.r.s.
bles v.r.s.
blesebosech n.r.s.
bletech v.r.s.
bletech n.r.s.
bletekel n.poss.3s
bletengam n.poss.1pe
bletenged n.poss.1pi
bletengek n.poss.1s
bletengel n.poss.3s
bletengel a rengul expr.
bletengem n.poss.2s
bletengir n.poss.3p
bletengiu n.poss.2p
bleu v.r.s.
Blias n.
blibii v.r.s.
blibiich v.r.s.redup.
blibrurek n.
blid n.poss.1pi
blid v.r.s.
blides v.r.s.
blidokl v.r.s.
blidokl n.r.s.
blii v.r.s.
bliich v.r.s.
bliil v.a.s.
bliir v.r.s.
bliis v.r.s.
blik n.poss.1s
blikaks v.r.s.
blikel v.r.s.
blil n.poss.3s
blil a babier expr.
blil a beab expr.
blil a bembangch expr.
blil a beras expr.
blil a blengur n.
blil a bubuu expr.
blil a bulis expr.
blil a charm expr.
blil a chat expr.
blil a chedib expr.
blil a chelakngikl expr.
blil a cheluch expr.
blil a chemochem expr.
blil a dach expr.
blil a dangs expr.
blil a dongu expr.
blil a kas expr.
blil a kelebus expr.
blil a kesako expr.
blil a klas expr.
blil a klekool expr.
blil a komi expr.
blil a mesobil expr.
blil a mlai expr.
blil a ngal expr.
blil a ngellakel expr.
blil a ngikel expr.
blil a ngloik expr.
blil a ongdibel expr.
blil a rekodo expr.
blil a tekoi expr.
blil a terached expr.
blilech n.
blillum v.r.s.
blillum n.r.s.
blim n.poss.2s
blimam n.poss.1pe
blimiu n.poss.2p
blingel v.r.s.
blingelel n.poss.3s
blinger var.
bliochel v.r.s.
bliochel a rengul expr.
bliongel n.
bliongel v.r.s.
bliou v.r.s.
bliou None
bliou None
blir v.r.s.
blirir n.poss.3p
Blisang n.
blisaos n.r.s.
blisekl v.r.s.
blisekl n.r.s.
blitelek v.r.s.
blitokl v.r.s.
bliukel n.
bliull v.r.s.
bliull n.r.s.
blkais v.r.s.
blkes n.
blkobk v.r.s.
blkuuk v.r.s.
bllebel v.r.s.
blngar var.
blngel var.
blngob var.
bloch v.r.s.
blodech v.r.s.
blodech v.r.s.
blodes v.r.s.
blodes None
blodk v.r.s.
bloech v.r.s.
bloes v.r.s.
bloes n.r.s.
bloid v.r.s.
bloid None
bloik v.r.s.
blok v.r.s.
blok n.
bloket v.r.s.
bloket n.r.s.
blolech v.r.s.
blolobel None
blolobel el mengol expr.
blomk v.r.s.
blongch v.r.s.
blor v.r.s.
bloridang n.
blosech v.r.s.
blosech a rengul expr.
blotech v.r.s.
blotech a rengul expr.
blouch v.r.s.
blsachel var.
blsall v.a.s.
blsam n.poss.1pe
blsebes v.r.s.
blsebosech v.r.s.
blsebselel n.poss.3s
blsebselel a ding expr.
blsebselel a iis expr.
blsechel n.r.s.poss.3s
blsed n.poss.1pi
blsek n.poss.1s
blsel n.poss.3s
blsem n.poss.2s
blseos var.
blsibs n.
blsibs v.r.s.
blsiich v.r.s.
blsiich n.
blsilel n.poss.3s
blsiochel var.
blsir n.poss.3p
blsiu n.poss.2p
blsiul v.r.s.
blsoil var.
blsuchel v.r.s.
blsuus v.r.s.
bltanget v.r.s.
bltangt var.
bltechei v.r.s.
bltikerreng n.
bltkelareng n.poss.3s
bltkil a rengul n.poss.3s
bltuut v.r.s.
bluachel None
bluai None
bluai None
blubeu None
blubong None
bluchel v.a.s.
bluchel v.r.s.
bluchelel None
bluchelel None
bludech v.r.s.
bludech v.r.s.
bluit v.r.s.
blukel v.r.s.
bluks v.r.s.
bluks None
blul v.r.s.
blulak n.r.s.
blulech var.
blulekngel n.poss.3s
blult v.r.s.
blungel n.poss.3s
blungel a brer expr.
blungel a mesei expr.
blungt v.r.s.
bluoik None
bluokel None
blur v.r.s.
blurech v.r.s.
blurech n.r.s.
blurek v.r.s.
blus v.r.s.
blusech var.
blusekl v.r.s.
blutek n.
blutek v.r.s.
bluu v.r.s.
bluu n.
bluu el dang expr.
bluuk
bluuldang None
bluus v.r.s.
bluut v.r.s.
bngad n.poss.1pi
bngak n.poss.1s
bngal n.poss.3s
bngam n.poss.1pe
bngam n.poss.2s
bngaol n.
bnged n.poss.1pi
bngei n.
bngek n.poss.1s
bngel n.poss.3s
bngel var.
bngel a daob er a chelmoll expr.
bngel a eabed expr.
bngem n.poss.2s
bngir n.poss.3p
bngiu n.poss.2p
bngmam n.poss.1pe
bngmiu n.poss.2p
bngob None
bngrir n.poss.3p
Bo derei! expr.
Bo mchensi! v.imp.
Bo mdengchokl! expr.
Bo mrei! expr.
bobai n.
bobai v.s.
bobai a bdelul expr.
bobongam n.poss.1pe
bobonged n.poss.1pi
bobongek n.poss.1s
bobongel n.poss.3s
bobongem n.poss.2s
bobongir n.poss.3p
bobongiu n.poss.2p
boch None
bocha v.inch.hypo.
bochall v.s.
bochang var.
bochel n.poss.3s
bochu var.
bochung v.hypothetical
bodech n.
bodech None
bodechesaus v.s.
bodes n.
bodes n.
bodk n.
boech n.
boes n.
boes er a ngikel expr.
boes er a ulekbut expr.
boi n.
boi n.
boi er a oliochel expr.
boid n.
Boid n.
boingkio var.
bokitang n.
bokket n.
bokket er a mlai expr.
bokketengam n.poss.1pe
bokketenged n.poss.1pi
bokketengek n.poss.1s
bokketengel n.poss.3s
bokketengem n.poss.2s
bokketengir n.poss.3p
bokketengiu n.poss.2p
boks n.
bokso n.
bokungo n.
Bolabe n.
Bolabei var.
bolobel n.
boluaisei expr.
Bom chelellakl! v.imp.
Bom sesei v.imp.
bomado n.
bomb n.
bombatel n.
bomk var.
bomk er a cheluch expr.
bong n.
bong v.hypothetical
Bong! v.imp.
bongch
bongd n.
bongkio n.
bongkura n.
bor n.
bor n.
bora cont.
borhua n.
boruu v.s.
bos n.
bos n.
bosall v.a.s.
bosall var.
bosam n.poss.1pe
bosech n.
bosed n.poss.1pi
bosek n.poss.1s
bosel n.poss.3s
bosem n.poss.2s
bosir n.poss.3p
bosiu n.poss.2p
bost n.
Bostol n.
bot n.
botang n.
boteto n.
bouch None
bouchelild n.
bozu var.
braider n.
brak n.
brak v.s.
brechall v.a.s.
brechel n.poss.3s
brechel a uel expr.
brecherechall v.a.s.
brecherechel n.poss.3s
brechorech n.
bredechall v.a.s.
breel v.a.s.
breel v.a.s.
brekall var.
brekedall v.a.s.
brekedel n.poss.3s
brekel n.poss.3s
brekel n.poss.3s
brekengel n.poss.3s
brengall v.a.s.
brengdel n.poss.3s
brengel n.poss.3s
brer n.
bresengt n.
bretall v.a.s.
bretechall var.
bretelel n.poss.3s
bridall v.a.s.
bridel n.poss.3s
briid interj.
bringd n.
britel n.
britel v.s.
brotech n.
brrengall var.
brrengdall v.a.s.
brrengdel None
brrer None
brridall var.
brringd None
bruchel var.
brukel v.a.s.
bsall n.
bsebsall v.a.s.
bsebsel n.poss.3s
bsebsuchel v.s.redup.
bsechall v.a.s.
bsecham n.poss.1pe
bseched n.poss.1pi
bsechek n.poss.1s
bsechel n.poss.3s
bsechel n.poss.3s
bsechel a biib expr.
bsechel a but expr.
bsechel a mad expr.
bsechem n.poss.2s
bsechir n.poss.3p
bsechiu n.poss.2p
bsengel n.poss.3s
bsibs n.
bsibsungos n.
bsodech n.
bsuchel var.
bsukel n.
bsusall v.a.s.
bsuull v.a.s.
btaches n.
btangch n.
btanget n.
btanget a oeacher expr.
btar n.
btechengel n.poss.3s
btek n.
btekel n.poss.3s
btengchel n.poss.3s
btengetall v.a.s.
btengetel n.poss.3s
btengtall var.
bterengel var.
bterngel n.poss.3s
btil n.poss.3s
btil a bedul expr.
btuch n.
btuch n.
btuch er a ngebard expr.
btuch er a ongos expr.
buadel n.
buai n.
bub n.
bub el dech expr.
bub er a chemang expr.
bubeu n.
bubeubedul n.
bubong v.s.
bubuu n.
buch n.
buch el sechal expr.
buchall v.a.s.
bucham n.poss.1pe
buched n.poss.1pi
buchek n.poss.1s