All words from OCHUDEL to OKUUL in tekinged.com.


ochudel n.poss.3s
ochudii v.pf.3s
ochuill v.a.s.
ochuir v.pf.3s
ochulel n.poss.3s
ochull n.
ochur n.
odab n.
odak v.pf.3p.inan
odam n.
odangeb n.
odanges n.
odanges v.pf.3p.inan
odaos None
odars v.pf.3p.inan
odbachel v.s.
odbechall v.a.s.
odbechel n.poss.3s
odbechii v.pf.3s
odbengall var.
ode num.
odebengall v.a.s.
odebengel n.poss.3s
odebengii v.pf.3s
odebisech n.
odebul n.poss.3s
odechelakl v.pf.3p.inan
odecheleklel n.poss.3s
odecheleklii var.
odedong None
odei var.
odekedek v.pf.3p.inan
odekedekall v.a.s.
odekedekel n.poss.3s
odekedekii v.pf.3s
odekel n.
odekelam n.poss.1pe
odekeled n.poss.1pi
odekelek n.poss.1s
odekelel n.poss.3s
odekelem n.poss.2s
odekelir n.poss.3p
odekeliu n.poss.2p
odekial n.poss.3s
odekiaol v.a.s.
odekiar v.pf.3s
odeleball v.a.s.
odelebel n.poss.3s
odelebii v.pf.3s
odelechekill v.a.s.
odelecheklel n.poss.3s
odelecheklii v.pf.3s
odengebel n.poss.3s
odengelengel v.pf.3p.inan
odengelengelall v.a.s.
odengelengelel n.poss.3s
odengelengelii v.pf.3s
odengesall v.a.s.
odengesel n.poss.3s
odengesii v.pf.3s
oderchelel n.poss.3s
oderchelel el bilis expr.
oderchii v.pf.3s
oderechall var.
oderechel n.poss.3s
oderechelel var.
oderechii var.
oderemerem var.
oderemeremel n.poss.3s
oderemermall var.
odermerem v.pf.3p.inan
odermeremall v.a.s.
odermeremeterir v.pf.3p.human
odermeremid v.pf.1p.incl
odermeremii v.pf.3s
oderngesam n.poss.1pe
oderngesed n.poss.1pi
oderngesek n.poss.1s
oderngesel n.poss.3s
oderngesem n.poss.2s
oderngesir n.poss.3p
oderngesiu n.poss.2p
odersall v.a.s.
odersel n.poss.3s
odersii v.pf.3s
oderteboteb v.s.
oderuchel n.a.s.
oderuchel v.a.s.
oderukill v.a.s.
Odesangel n.
odeseball v.a.s.
odesebel n.poss.3s
odesebii v.pf.3s
odesengelel n.poss.3s
odesongel n.
odeu v.pf.3p.inan
odeul None
odiall var.
odiaol v.a.s.
odiaol v.a.s.
odibsebsall v.a.s.
odibsebsel n.poss.3s
odibsebsii v.pf.3s
odibsebsii v.pf.3s
odibsebsii a chur expr.
odibsobs None
odibsobs v.pf.3p.inan
odiderekill v.a.s.
odiderekl v.pf.3p.inan
odidereklel n.poss.3s
odidereklii v.pf.3s
odidiu v.pf.3pl.inan.
odikall v.a.s.
odikel v.s.
odikel n.
odikel v.pf.3p.inan
odiketerir v.pf.3p.human
odikii v.pf.3s
odilsii var.
odimall v.a.s.
odimalmekebud n.
odimam n.poss.1pe
odimed n.poss.1pi
odimek n.poss.1s
odimek el babii expr.
odimel n.poss.3s
odimem n.poss.2s
odimir n.poss.3p
odimiu n.poss.2p
odingel v.pf.3p.inan
odingel n.
odirekerekall v.a.s.
odirekerekel n.poss.3s
odirekerekii v.pf.3s
odirekerekii v.pf.3s
odirekerukel None
odirekorek v.pf.3pl.inan.
odisall var.
odisel n.poss.3s
odisii v.pf.3s
odiu v.pf.3p.inan
odiul None
odiuls v.pf.3p.inan
odiur v.pf.3s
odiur v.pf.3s
odkelall v.a.s.
odkelel n.poss.3s
odkelii v.pf.3s
odkelii v.pf.3s
odkikall var.
odkikel n.poss.3s
odkiketerir var.
odkikii var.
odmall v.a.s.
odmiall None
odmiel None
odmir v.pf.3s
odngelall v.a.s.
odngelel n.poss.3s
odngelii v.pf.3s
odngoll var.
odob v.pf.3p.inan
odoim n.
odong v.i.
odos n.
odoseb v.pf.3p.inan
odubech v.pf.3p.inan
odubech n.instr.
oduis None
oduleb v.pf.3p.inan
odum v.pf.3p.inan
odumii v.pf.3s
odurech v.pf.3p.inan
odureklel var.
odureklid v.pf.1p.incl
odureklii v.pf.3s
odureklterir v.pf.3p.human
odurokl v.pf.3p.inan
oduum v.pf.3p.inan
oeached v.pf.3p.inan
oeacher n.
oeak v.t.
oeang n.
oeang n.
oeaol n.
oechedall v.a.s.
oechedel n.poss.3s
oechedii v.pf.3s
oecheram n.poss.1pe
oechered n.poss.1pi
oecherek n.poss.1s
oecherel n.poss.3s
oecherem n.poss.2s
oecherir n.poss.3p
oecheriu n.poss.2p
oelel n.poss.3s
oeng v.
oengdang var.
oengul n.poss.3s
oengur var.
oeong v.pf.3p.inan
oiakodomburi n.
oibekall v.a.s.
oibekel n.poss.3s
oibekii v.pf.3s
oibngall v.a.s.
oibngel n.poss.3s
oibngii v.pf.3s
oibngokl v.pf.3pl.inan.
oidall v.a.s.
oidel n.poss.3s
oidellam n.poss.1pe
oidelled n.poss.1pi
oidellek n.poss.1s
oidellel n.poss.3s
oidellem n.poss.2s
oidellir n.poss.3p
oidelliu n.poss.2p
oidii v.pf.3s
oidoid v.pf.3p.inan
oieng n.
oiengdang n.
oietall v.a.s.
oietel n.poss.3s
oietii v.pf.3s
oiis var.
oiit v.pf.3p.inan
oiitechel n.poss.3s
oiitel v.pf.3p.inan
oiiu v.pf.3p.inan
oiiur v.pf.3s
oika el kekerei expr.
oika el kiklou expr.
oikab v.s.
oikab el kekerei expr.
oikab el kiklou expr.
oikel n.
oikel interj.
oikelel n.poss.3s
oikikab v.s.redup.
oiks interj.
Oikull n.
oilaol n.
oililaol n.
oililaol er a buil expr.
oilolel n.poss.3s
oim num.
oimelkur v.pf.3s
oimeluk v.pf.3pl.inan.
oimimall v.a.s.
oimimii v.pf.3s
oimimii a chull expr.
oimoim v.pf.3p.inan
oimolech n.
oingall v.a.s.
oingatech v.pf.3p.inan
oingerang pro.
oingetechall v.a.s.
oingetechel n.poss.3s
oingetechii v.pf.3s
ois v.pf.3p.inan
Oisab var.
oisal n.poss.3s
oisech v.pf.3p.inan
oisech var.
oisechall v.a.s.
oisechel n.poss.3s
oisechii v.pf.3s
oisisii var.
oisois v.pf.3pl.inan.
oisul n.poss.3s
oisur v.pf.3s
oitall v.a.s.
oitel var.
oitelall var.
oitelel n.poss.3s
oitelii v.pf.3s
oitukii var.
oituuk var.
oiu var.
oiu n.
oiub v.pf.3p.inan
oiubek v.pf.3p.inan
oiuelall v.a.s.
oiuelel n.poss.3s
oiuelii v.pf.3s
oiuengall var.
oiuid v.pf.3p.inan
oiul n.poss.3s
oiur var.
oius n.instr.
oiuul v.pf.3p.inan
okabes v.pf.3p.inan
okai num.
okak n.
okal n.
okall v.a.s.
okane n.
okang n.
okar v.pf.3p.inan
okard n.
okared n.
okasi n.
okau n.
okdelokl None
okdemaol n.
okdemelam n.poss.1pe
okdemeled n.poss.1pi
okdemelek n.poss.1s
okdemelel n.poss.3s
okdemelem n.poss.2s
okdemelir n.poss.3p
okdemeliu n.poss.2p
okdengerchall var.
okdengerechall v.a.s.
okdengerechel n.poss.3s
okditall var.
okditel n.poss.3s.
okeangel n.
okeangel v.pf.3p.inan
okebai v.pf.3p.inan
okebesall v.a.s.
okebesel n.poss.3s
okebesii v.pf.3s
okebiil v.a.s.
okebil n.poss.3s
okebill v.a.s.
okebir v.pf.3s
okebong n.
okeburs var.
oked v.t.
oked er a ngloik expr.
okedall v.a.s.
okedbechel n.poss.3s
okede num.
okedecheraol var.
okedecherul n.poss.3s
okedei var.
okedel n.poss.3s
okedeldal n.poss.3s
okedeldaol v.a.s.
okedeul None
okedii v.pf.3s
okedmekill None
okedmeklel n.poss.3s
okedmokl n.
okedngerchel n.poss.3s
okedong n.
okedongall var.
okedongel n.poss.3s
okedusall v.a.s.
okedusel n.poss.3s
okeed v.pf.3p.inan
okeim num.
okekael var.
okekall v.a.s.
okekel n.poss.3s
okekiaol v.a.s.
okelall v.a.s.
okelekel v.i.
okelel n.poss.3s
okelel a ngalek expr.
okelid n.poss.1pi
okeliil None
okelil n.poss.3s
okellakl v.pf.3p.inan
okelleklii v.pf.3s
okemekemii v.pf.3s
okemetii v.pf.3s
okengelall v.a.s.
okengelel n.poss.3s
okengelii v.pf.3s
okeodel var.
oker v.t.
okeradel v.a.s.
okerd v.pf.3p.inan
okerdall v.a.s.
okerdall var.
okerdel n.poss.3s
okerdel n.poss.3s
okerdii v.pf.3s
Okerduul n.
okerei v.t.inch.
okereker var.
okerekor v.t.redup.
okerengall var.
okerengaol var.
okerengel n.poss.3s
okerengii var.
okereull var.
okerii v.pf.3s
okeril None
okerir v.pf.3s
okerker v.redup.
okerngall v.a.s.
okerngeterir v.pf.3p.human
okerngid v.pf.1p.incl
okerngii v.pf.3s
okerodel var.
okerrengaol var.
okerrengel n.poss.3s
okerterir v.pf.3p.human
okerulel n.poss.3s
okeruull v.a.s.
okes v.pf.3p.inan
okesebakl v.pf.3p.inan
okesebechall v.a.s.
okesebekill v.a.s.
okesebeklel n.poss.3s
okesebeklii v.pf.3s
okesekes None
okesengall v.a.s.
okesengel n.poss.3s
okesengii v.pf.3s
okesiaol v.a.s.
okesimam n.poss.1pe
okesimiu n.poss.2p
okesioll v.a.s.
okesirir n.poss.3p
okesiu n.
okesiud n.poss.1pi
okesiuk n.poss.1s
okesiul n.poss.3s
okesiul a tekoi expr.
okesium n.poss.2s
okesodel None
okesongel n.
oketa mod.
oketiu num.
oketkeu var.
oketmekill v.a.s.
oketmeklel n.poss.3s
oketmokl v.pf.3p.inan
okeuid num.
okeuil var.
okiak n.
okiaksang var.
okibeteklii v.pf.3s
okibetiekl v.pf.3p.inan
okidall v.a.s.
okidel n.poss.3s
okidii v.pf.3s
okiid v.pf.3p.inan
okiik var.
okiis v.pf.3p.inan
okiis n.
okik v.pf.3p.inan
okikall v.a.s.
okiklukl v.i.redup.
okilumel v.s.
okingall v.a.s.
okiokl v.a.s.
okisall var.
okisel n.poss.3s
okisii v.pf.3s
okiu v.pf.3s
Okiu a Mechuu expr.
okiuchei v.i.
okiuechei var.
okiuellel v.i.
okiumedal v.i.
okiumedal v.i.
okiuriul v.i.
oklukl v.i.
okmam n.poss.1pe
okmiu n.poss.2p
okmo var.
okngemed v.pf.3p.inan
okngemedall v.a.s.
okngemedel n.poss.3s
okngemedii v.pf.3s
okngemedii v.pf.3s
okoad v.t.
okodall v.a.s.
okodil n.poss.3s
okodongall v.a.s.
okoduis n.
okolem num.
okor v.t.
okor v.pf.3p.inan
okoua num.
okouang var.
okrengall var.
okrengaol v.a.s.
okrir n.poss.3p
okrokr v.s.
okud n.poss.1pi
okuil n.poss.3s
okuk n.poss.1s
okul n.poss.3s
okul a chebechiil expr.
okul a deleuill expr.
okul a kedam expr.
okul a klauchad expr.
okul a klausechelel expr.
okul a klok expr.
okul a malk expr.
okull v.a.s.
okum n.poss.2s
okuul var.