All words from OLIT to OMEKEBEK in tekinged.com.


olit n.
olitechel n.poss.3s
oliteiit v.caus.redup.
olitiuul n.
oliub v.t.
oliubek v.t.
oliuch n.
oliuid v.t.
oliul n.poss.3s
oliul n.poss.3s
oliul a kerasus expr.
oliul a ngirt expr.
oliuul v.caus.
olkael n.
olkelel n.poss.3s
Olkeriil n.
olkesebakl var.
olkesebuu None
ollachidnger n.
ollachireng n.
ollachitnger None
ollak n.
ollamet v.i.
ollangel v.caus.
ollaol n.instr.
ollaol er a ngikel expr.
ollaol er a rechad expr.
ollechelech None
Ollei n.
ollei n.
ollekengel n.poss.3s
ollemel n.poss.3s
ollemelamet v.i.redup.
ollemelel n.poss.3s
ollengelangel
ollib n.
ollik v.s.
ollik a dolech expr.
olloch n.
ollochel n.
ollomel n.
ollomel n.
ollumel n.
olluut v.t.
olmatel n.
olmelel var.
olmesmechel n.poss.3s
olmesumech n.
olmetel n.poss.3s
olmetelel n.poss.3s
olobech n.instr.
oloch n.
oloched None
olodech None
olodel n.poss.3s
olongosall n.
olotoangel n.
olotongelel n.poss.3s
olsachel n.
olsarech v.t.
olsarech er a rengul expr.
olsebek v.i.
olsebek er a rengul v.t.
olsebel n.poss.3s
olsebokel n.
olsechall n.
olsechel n.poss.3s
olsechelel var.
olsechelel a oles expr.
olsecher v.caus.
olsechesech v.caus.
olseked v.caus.
olseked er a rengul expr.
olsekeseked v.caus.redup.
olsengam n.poss.1pe
olsenged n.poss.1pi
olsengek n.poss.1s
olsengel n.poss.3s
olsengel a ngikel expr.
olsengem n.poss.2s
olsengerenger v.caus.
olsengir n.poss.3p
olsengiu n.poss.2p
olserechakl v.caus.
olserechakl n.
olsersarech v.t.redup.
olsesechesech v.caus.redup.
olsesei v.i.
olsesengerenger v.caus.redup.
olseserechakl v.caus.redup.
olsesibes v.caus.redup.
olsesiuekl v.t.redup.
olsibes None
olsibes v.caus.
olsiich v.i.
olsiich a tekoi (el ousbech er a) expr.
olsiich er a rengul expr.
olsingch v.t.
olsirs v.t.
olsiseb v.t.
olsisechakl v.t.
olsisiu v.t.redup.
olsiu v.t.
olsiuekl v.t.
olsiuekl v.s.
olskosk v.t.
olsobel v.caus.
olsongeb v.t.
olsorech v.i.
oltab v.caus.
oltak v.t.
oltak er a rengul expr.
oltall n.
oltamet v.t.
oltamet er a rengul expr.
oltaut v.t.
oltaut er a telbilel expr.
oltebetab v.redup.
oltechekl n.
oltechel n.poss.3s
oltechel a mlai expr.
oltechel a nagas expr.
oltechel a oeacher expr.
oltechel a olekang expr.
oltechel a uingel expr.
oltechelbakl v.t.
oltechil None
oltekau v.t.
oltekerekl v.t.
oltel n.poss.3s
oltel a tekoi expr.
oltelechakl v.caus.
oltelechel v.t.
oltellel n.poss.3s
oltemel n.poss.3s
oltemetom v.caus.redup.
oltengel v.t.
oltengel n.poss.3s
oltengel a chelid expr.
oltengel a chull expr.
oltengel a daob expr.
oltengkou v.t.
oltengkou n.
olterau v.t.
olterebek v.t.
olterekokl v.t.
olteremed v.t.
olteremerem var.
olteriid v.t.
olteroud v.t.
Olterukel n.
oltetebetobed v.caus.redup.
oltetelechakl v.t.redup.
oltetelechel v.t.redup.
oltetellamet v.i.redup.
oltetemetom v.caus.redup.
oltetengetengel
olteterau v.t.redup.
olteteremed v.t.redup.
olteteriid
olteterkokl v.t.redup.
oltetirakl v.t.redup.
oltetremed None
oltetremerem None
oltiid v.caus.
oltiil v.t.
oltilech v.t.
oltirakl v.t.
oltirakl er a llach expr.
oltirecherech v.caus.
oltitech v.caus.
oltitechakl v.t.
oltitenganged v.caus.redup.
oltitenganged v.i.
oltitenganged v.i.
oltkel var.
oltngakl n.
oltngakl v.t.
oltobed v.t.
oltobed a cheral expr.
oltobed a delbengel expr.
oltobed a tekoi expr.
oltobedechur v.s.
oltobedechur n.
oltoched v.caus.
oltoech v.caus.
oltoi v.caus.
oltoir v.caus.
oltom v.caus.
oltorech v.t.
oltotoi v.t.redup.
oltour v.t.
oltour a chetechat expr.
oltubokl v.caus.
oltuchakl v.caus.
oltuil v.t.
oltuir var.
olturek var.
olturekreng var.
olturk v.t.
olturk a rengul expr.
olturkreng v.s.
oltut v.t.
oltutakl v.t.
oltuu v.t.
oltuub v.t.
oltuubladek None
oluatel v.a.s.
olubet n.
olubs n.instr.
oluchel n.instr.poss.3s
oluchelel n.poss.3s
oluches n.
olud
oludel n.poss.3s
oluis n.instr.
oluk n.instr.
oluked n.instr.
olukl n.
olul var.
olul er a ngikel expr.
oluld n.
oluld n.
olumud n.
olungd n.instr.
olungd er a such expr.
Olungiis n.
olusel n.poss.3s
olutall v.a.s.
olutel n.poss.3s
oluteterir v.pf.3p.human
olutid v.pf.1p.incl
olutii v.pf.3s
olutk n.instr.
oluuchel n.
oluul var.
oluul n.
oluus n.instr.
oluut v.pf.3p.inan
omached v.t.
omached a ongraol expr.
omachediil v.t.
omachediil v.i.
omachel v.t.
omad v.t.
omad v.t.
omadek v.t.
omadel v.t.
omades v.t.
omades er a uldars expr.
omai None
omai er a rengul v.t.
omail v.t.
omail n.
omail n.
omail n.
omais v.t.
omais v.t.
omaitarebub None
omaitarekub v.i.
omak v.t.
omak er a rengul expr.
omakes v.i.
omakes v.t.
omal v.t.
omal er a rengul expr.
omalech v.t.
omalech None
omalek v.t.
omalk v.t.
omall n.
omals v.t.
omang v.t.
omangch v.t.
omangko n.
omangl v.i.
omaoch v.i.
omaol v.t.
omaol a tekoi expr.
omaol er a resechal expr.
omar v.t.
omarech v.t.
omart v.t.
omasech v.t.
omat v.t.
omat a irimd expr.
omat er a btil expr.
omatek v.t.
omatek v.i.
omatek er a rengul expr.
omatk v.t.
omaus v.i.
ombebechar v.caus.redup.
ombebechobech
ombebechucher
ombebechur v.t.redup.
ombebedikl v.t.redup.
ombebedobed v.t.redup.
ombebekako v.t.redup.
ombebekall v.redup.
ombebekebok
ombebekord v.t.redup.
ombebellokl v.i.redup.
ombebengur v.i.redup.
ombeberebart v.t.redup.
ombebereberek
ombeberengakl v.t.redup.
ombeberrous v.t.redup.
ombebibail v.t.redup.
ombebibkobk v.redup.
ombebibuid v.erg.redup.
ombebisebusch v.redup.
ombebitokl v.i.redup.
ombebrebir v.i.redup.
ombebrechorech v.i.redup.
ombebuachel v.redup.
ombebubaus v.i.redup.
ombibduu v.i.redup.
ombibechakl v.erg.redup.
ombiblotk v.i.redup.
ombibriid v.redup.
ombibritel v.redup.
ombibrotech v.t.redup.
ombibtar v.t.redup.
omchadu v.t.
omchaet v.t.
omchebecheb v.caus.
omchechederenges v.t.redup.
omchecheracheb v.t.redup.
omchederenges v.t.
omchedrenges var.
omcheled v.caus.
omchelel n.poss.3s
omchelucheb v.caus.
omcheracheb v.t.
omcheraches v.caus.
omcherechero v.i.redup.
omcherechur v.i.redup.
omcheritem var.
omchero v.t.
omchidel n.
omchim v.caus.
omchoel n.
omchoel er a baeb expr.
omcholo v.caus.
omchub v.t.
omdabd v.t.
omdach v.caus.
omdael n.
omdai v.caus.
omdalem v.t.
omdaob v.caus.
omdaob None
omdaol v.i.
omdasu v.t.
omdebadel v.t.redup.
omdebades v.t.redup.
omdebades a tekoi expr.
omdechem v.t.
omdechulel n.poss.3s
omdechuul n.
omdedabd v.t.redup.
omdedasu v.t.redup.
omdedebadel v.t.redup.
omdedebades v.t.redup.
omdedechem v.t.redup.
omdedelid var.
omdedidm v.t.redup.
omdedor
omdelel n.poss.3s
omdelid v.caus.
omdeod v.t.
omderengel None
omderngel n.poss.3s
omderungel n.
omdesuang v.t.inch.
omdid v.caus.
omdid var.
omdidm v.t.
omdikm v.t.
omding None
omdingel v.i.
omdodaob v.s.redup.
omdodaob a beluu expr.
omdoim v.caus.
omdois v.i.
omdor v.t.
omdor v.i.
omdoud v.i.
omdui v.caus.
omduu v.i.
omduu v.i.
omebael n.
Omebael n.
omebaoch v.redup.
omebedoel var.
omebelel n.poss.3s
omebeu v.redup.
omeboes v.t.redup.
omech v.t.
omech a beluu expr.
omech er a klengerenger expr.
omech er a rengul expr.
omechachau v.t.
omechakl v.t.
omechakl v.i.
omechar v.t.
omechar v.caus.
omechas v.i.
omechebech v.t.redup.
omechebecheb var.
omechecheliu v.t.redup.
omechecherel None
omechechiib v.t.redup.
omechederiib v.t.
omechei v.t.
omechelang v.t.inch.
omecheliu v.t.
omechell v.t.
omechelung v.t.pred.
omechem v.t.
omecheoch v.t.
omecherellel n.poss.3s
omecheritem v.i.
omechero var.
omecheroll n.
omecherotel v.s.
omecheruul n.
omechesongel n.
omechetatel None
omechidel n.
omechiib v.t.
omechilou n.
omechit v.t.
omechiuaiu v.t.
omechobech v.t.
omechoel var.
omecholiu v.t.
omechucher v.t.
omechull v.t.
omechur v.t.
omechutem v.t.
omechuus v.t.
omed v.t.
omedaoch v.t.
omedebed v.t.redup.
omedebodes v.i.redup.
omedechakl v.t.
omedikl v.t.
omedobed v.t.
omedoel n.
omedoel var.
omedokel None
omeius n.act.
omeka a klebesei expr.
omekako v.t.
omekal v.i.
omekall v.t.
omekall a chat el bilas expr.
omekang v.t.
omekard v.t.
omekbail v.t.
omekbar v.caus.
omekbat v.t.
omekbau v.t.
omekbeches v.t.
omekbeot v.t.
omekberaod var.
omekberaom v.caus.
omekbereod v.caus.
omekbetok v.caus.
omekbitang v.caus.
omekbuch v.caus.
omekbuk v.t.
omekcharem var.
omekcharm v.caus.
omekched v.caus.
omekchedaol v.caus.
omekcheroid v.caus.
omekchodochosong v.caus.
omekchubs v.caus.
omekchutem v.i.
omekchuu v.i.
omekdakd var.
omekdakt v.caus.
omekdecherecher v.caus.
omekdechor v.t.
omekdengarech var.
omekdengchokl v.caus.
omekderboreb var.
omekdereborb v.caus.
omekdid v.caus.
omekdinges v.caus.
omekdirt v.caus.
omekdolech v.caus.
omekdubech v.caus.
omekduch v.caus.
omekebai None
omekebakes v.i.redup.
omekebek v.caus.