All words from OMOK A MEDAL to ONGMONGM in tekinged.com.


omok a medal expr.
omoket v.t.
omoket el btuch expr.
omolech v.t.
omolech None
omolobel v.i.
omomb var.
omomk v.t.
omor v.t.
omor er a medal expr.
omor er a ulul expr.
omor er a ulul expr.
omosech v.t.
omosiroi v.s.
omosiroi n.
omotech v.t.
omotech er a ulul expr.
omotsia n.
omouch v.t.
omouchedekel n.
omrachem v.caus.
omralm v.caus.
omramek var.
omrechang v.t.inch.
omrechorech v.t.
omrechorech v.i.
omrechung v.t.pred.
omrekodel n.
omrer v.i.
omrer None
omreu v.i.
omreu v.t.
omriid v.t.
omriked v.t.
omringd v.t.
omritel v.t.
omrodech v.i.
omrokel v.i.
omrotech v.i.
omrotel n.
omsa a llechul a rengul expr.
omsaker v.i.
omsang v.t.
omsangel n.
omsar v.caus.
omsaso v.t.
omsau v.t.
omsechem v.t.
omsengelam n.poss.1pe
omsengeled n.poss.1pi
omsengelek n.poss.1s
omsengelel n.poss.3s
omsengelem n.poss.2s
omsengelir n.poss.3p
omsengeliu n.poss.2p
omsesaso v.t.redup.
omsibs v.i.
omsodech v.t.
omsoechel n.
omsoechel er a buuch expr.
omsoechelngor var.
omsoechengor n.
omsuul n.
omsuus v.t.
omtab v.t.
omtang v.t.
omtanget v.t.
omtangt var.
omtaor v.t.
omtaor v.i.
omtar v.i.
omtar v.t.
omtebatek v.t.redup.
omtebechel v.t.
omtebutek v.t.redup.
omtech v.i.
omtechakl v.t.
omtechei v.i.
omtechei a rengul expr.
omtechel a saul expr.
omtechet v.i.
omtekokl v.erg.
omtelakl None
omtelub v.caus.
omtetab v.redup.
omtetanget v.t.redup.
omtetebatek v.t.redup.
omtetebechel
omtetebutek
omtetechakl v.t.redup.
omtetechei
omtetechet v.redup.
omtetelub v.caus.redup.
omteteuet
omteteuetech None
omtetibek
omteuet None
omteuetech None
omteuetech None
omtibek v.i.
omtibukel v.
omtilou v.i.
omtitechakl v.i.redup.
omtituat None
omtoat v.t.redup.
omtoat v.i.redup.
omtoched v.caus.
omtoet v.t.redup.
omtok v.caus.
omtok er a ngesachel
omtouetech v.redup.
omtuitech v.redup.
omturech v.i.
omtut v.caus.
omtutk v.i.
omuachel v.i.
omub v.t.
omubaus v.i.redup.
omubuu v.t.redup.
omubuud
omuchel v.t.
omuchel v.i.
omud v.t.
omud a rengul v.s.
omudech v.t.
omudech v.t.
omuid v.caus.
omuit v.t.
omuit v.t.
omuit v.i.
omuit v.t.
omuked v.t.
omuked a medal expr.
omukel v.t.
omuks v.t.
omuks v.i.
omul v.t.
omulak v.t.
omuldeld v.caus.
omulech v.t.
omulk v.s.
omulk a ulkel expr.
omult v.t.
omult er a rengul expr.
omung v.i.
omungt v.t.
omur v.t.
omur var.
omurech v.t.
omurek v.t.
omus v.t.
omusech v.t.
omusekl v.t.
omutek v.t.
omuu v.t.
omuu n.
omuu a lius expr.
omuu er a cheril expr.
omuu er a dil expr.
omuu er a ngerel expr.
omuud None
omuud None
omuus v.t.
omuut v.t.
omuut v.t.
ongadeding None
ongading n.
ongael n.
ongaet n.
ongaidesomel n.
ongak n.
ongakd var.
ongakt v.pf.3p.inan
ongalek n.
ongall n.
onganged v.pf.3p.inan
onganget v.pf.3p.inan
ongaok v.pf.3p.inan
ongas n.
ongas n.
ongasech v.pf.3p.inan
ongasireng v.s.
ongat n.instr.
ongaud n.instr.
ongaus n.instr.
ongbesall v.a.s.
ongbesel n.poss.3s
ongbesii v.pf.3s
ongchedel n.poss.3s
ongchengchall v.a.s.
ongchengchel n.poss.3s
ongchengchii v.pf.3s
ongchongch v.pf.3p.inan
ongchutel n.
ongchutel n.
ongdboll
ongdibel n.
ongduoll n.
ongeai num.
ongeai el buil n.
ongeai el skuul n.
ongeald n.
ongeald er a kohi expr.
ongeasek v.pf.3p.inan
ongeatel var.
ongeatel er a mesil expr.
ongebebai None
ongebechiall v.s.
ongebeet v.pf.3p.inan
ongebetall v.a.s.
ongebetel n.poss.3s
ongebetii v.pf.3s
ongebis n.
ongebitel n.
ongebitelulengall n.
ongebsuul n.
ongech n.
ongeched n.instr.
ongechedel var.
ongedam n.poss.1pe
ongedaol n.
ongedball var.
ongedchedechaol None
ongede num.
ongede el buil expr.
ongede el skuul expr.
ongede el ureor expr.
ongedechedechaol n.
ongedechuul n.instr.
Ongedechuul n.
ongeded n.poss.1pi
ongedei var.
ongedek n.poss.1s
ongedel n.poss.3s
ongedelel n.poss.3s
ongedem n.poss.2s
ongederdellel n.poss.3s
ongederdull n.
ongederedull n.
ongederoall n.
ongedir n.poss.3p
ongediu n.poss.2p
ongedoel n.
ongedolel n.poss.3s
ongeim num.
ongeim el buil n.
ongeim el skuul n.
ongeim el ureor n.
ongekad n.
ongektall v.a.s.
ongektii v.pf.3s
ongelaod n.
ongeldel n.poss.3s
ongeldelel None
ongelebed n.
ongelebedel n.poss.3s
ongelengelel var.
ongelengoll
ongelengul v.i.redup.
ongelidel n.
ongelil n.instr.
ongellel n.poss.3s
ongellel n.a.s.poss.3s
ongellii v.pf.3s
ongellii v.pf.3s
ongelngelel n.poss.3s
ongelngul v.i.redup.
ongelodel n.poss.3s
ongelolem num.
ongelolem el buil n.
ongelolem el skuul n.
ongelt v.pf.3p.inan
ongeltall v.a.s.
ongeltel n.poss.3s
ongeltii v.pf.3s
ongeluatel n.
ongeluluul n.
ongelungel n.
Ongelungel n.
ongeluut n.
ongem n.
ongemai v.pf.3p.inan
ongemdel n.poss.3s
ongemechimel n.
ongemek v.t.
ongemek v.i.
ongemek v.pf.3p.inan
ongemekall v.a.s.
ongemekel n.poss.3s
ongemekii v.pf.3s
ongemekl n.instr.
ongemengemek v.i.redup.
ongemengemek a rengul var.
ongemiil v.a.s.
ongemil n.poss.3s
ongemim v.t.
ongemkii v.pf.3s
ongemlel n.poss.3s
ongemuul n.
ongeng v.pf.3p.inan
ongengael None
ongengall v.a.s.
ongengedall v.a.s.
ongengedel n.poss.3s
ongengedii v.pf.3s
ongengel n.poss.3s
ongengel n.poss.3s
ongengel a mlai expr.
ongengetall v.a.s.
ongengetel n.poss.3s
ongengetii v.pf.3s
ongengidii v.pf.3s
ongengii v.pf.3s
ongengur v.pf.3s
ongeongel n.
onger v.t.
ongerdechedelel var.
ongerdechidel var.
ongeredechedelam n.poss.1pe
ongeredechedeled n.poss.1pi
ongeredechedelek n.poss.1s
ongeredechedelel n.poss.3s
ongeredechedelem n.poss.2s
ongeredechedelir n.poss.3p
ongeredechedeliu n.poss.2p
ongeredechidel n.
ongereel n.
ongerekii v.pf.3s
ongereklii v.pf.3s
ongerekor n.
ongerekur n.
ongerellel n.poss.3s
ongeremelel n.poss.3s
ongeremetellel n.poss.3s
ongeremetellel a ngor expr.
ongeremetellel a tut expr.
ongerengirt v.i.redup.
ongereoll n.
ongeriakl v.pf.3p.inan
ongeriklel None
ongeriklii var.
ongermelel n.poss.3s
ongermetellel var.
ongerngel n.poss.3s
ongeromel n.
ongertall n.
ongertall n.a.s.
ongertechetel n.poss.3s
ongertel n.poss.3s
ongertii v.pf.3s
ongertochet n.
ongeru num.
ongeru el beluulechad expr.
ongeru el buil expr.
ongeru el skuul expr.
ongeru el ureor expr.
ongerual n.poss.3s
ongerul n.poss.3s
ongerumet n.
ongerung var.
onges n.instr.
ongesang n.
ongesbel n.poss.3s
ongesbel a beras expr.
ongesberball n.
ongesbereball var.
ongeseb n.
ongeseb n.
ongesebel n.poss.3s
ongesebel n.poss.3s
ongesechakl n.
ongesechall v.a.s.
ongesechaol n.
ongesechekill v.a.s.
ongesechekill v.a.s.
ongesechekl v.pf.3p.inan
ongesecheklel n.poss.3s
ongesecheklii v.pf.3s
ongesechel n.poss.3s
ongesecheliil n.
ongesechesel n.poss.3s
ongesechesemel n.poss.3s
ongesechii v.pf.3s
ongesecholel n.poss.3s
ongesechusem n.
ongesekall var.
ongesekel n.poss.3s
ongesekii v.pf.3s
ongesekill v.a.s.
ongesekl n.
ongeseklel n.poss.3s
ongesenges v.pf.3p.inan
ongesengesall v.a.s.
ongesengesall v.a.s.
ongesengesel n.poss.3s
ongesengesii v.pf.3s
ongeseu n.
ongesil n.poss.3s
ongesimel n.poss.3s
ongesmall n.
ongesmel n.poss.3s
ongesmoll n.
ongesoim n.
ongesuches n.instr.
ongesuel n.poss.3s
ongesuu n.
ongetekill n.
ongetekllel n.poss.3s
ongetela var.
ongetelang pro.
ongetemel n.poss.3s
ongeteruich num.
ongeteruich el buil expr.
ongeteruich el skuul expr.
ongeteruich me a ongeru el buil expr.
ongeteruich me a ta el buil expr.
ongetiruir None
ongetiruraol None
ongetiu num.
ongetiu el buil expr.
ongetiu el skuul expr.
ongetoem n.instr.
ongetul n.poss.3s
ongetul a rekas expr.
ongetuul n.
ongeu n.
ongeua num.
ongeua el buil expr.
ongeua el skuul expr.
ongeua el ureor expr.
ongeuang var.
ongeuid num.
ongeuid el buil expr.
ongeuid el skuul expr.
ongeuikl n.
ongeuikl n.
ongeur var.
ongiakl n.
ongiau n.
ongibes v.pf.3p.inan
ongidall v.a.s.
ongidel n.poss.3s
ongidii v.pf.3s
ongiil n.
ongiis n.instr.
ongiis n.instr.
ongikiid n.instr.
ongikiull n.
ongikiuul n.
ongiklel n.poss.3s
ongill v.pf.3p.inan
ongilt n.
ongiltel n.poss.3s
ongimd n.
ongimer n.
ongimes v.pf.3p.inan
onging v.i.
onging v.t.
ongingd v.i.
ongingid n.poss.1pi
ongingik n.poss.1s
ongingil n.poss.3s
ongingim n.poss.2s
ongingmam n.poss.1pe
ongingmiu n.poss.2p
ongingrir n.poss.3p
ongirecherel n.poss.3s
ongirocher n.
ongirt v.t.
ongirt v.pf.3p.inan
ongirt n.
ongisb n.instr.
ongisel n.poss.3s
ongismechel n.poss.3s
ongit v.pf.3p.inan
ongit n.
ongitechut n.instr.
ongititngit None
ongiuch n.instr.
ongiut n.instr.
ongiut n.
ongkakeuul var.
ongkangk var.
ongkdall var.
ongkdel n.poss.3s
ongkdii var.
ongkekulel n.poss.3s
ongkengkall v.a.s.
ongkengkel n.poss.3s
ongkengkii v.pf.3s
ongkiklii None
ongkongk v.pf.3p.inan
onglaikurs None
onglebekelel n.poss.3s
onglebokel n.instr.
ongmengmall v.a.s.
ongmengmel n.poss.3s
ongmengmii v.pf.3s
ongmesii v.pf.3s
ongmongm v.pf.3p.inan