All words from RENGUD to RUNGALEK in tekinged.com.


rengud n.poss.1pi
renguk n.poss.1s
rengul n.poss.3s
rengul a cheluch expr.
rengul a diokang expr.
rengul a kerrekar expr.
rengul a ngais expr.
Rengulbai n.
rengum n.poss.2s
renguokl n.a.s.
renguus v.pf.3p.inan
renrak n.
renrak v.t.
reongel n.a.s.
reongel var.
rer v.s.
rerechuchel v.s.redup.
rereek n.
rereek None
rerekel n.poss.3s
rerengel n.poss.3s
rerengel a buil expr.
rerengel a ngau expr.
rerengel a sils expr.
rereuchel v.s.
rerongel v.a.s.
rertel n.poss.3s
resel n.poss.3s
resensei n.
resimel None
resmel n.poss.3s
resmelel n.poss.3s
restorangd n.
retengel n.poss.3s
reterutech v.s.redup.
riamel n.
riamel n.
ribarb n.
ribareb n.
ribareb None
ribereball v.a.s.
riberebel n.poss.3s.
riberebii v.pf.3s
ribkungel n.
ribsakl v.s.
ridam n.poss.1pe
rided n.poss.1pi
ridek n.poss.1s
ridekekill var.
ridekekl v.pf.3p.inan
ridekeklel n.poss.3s
ridekeklii v.pf.3s
ridel n.poss.3s
ridel n.poss.3s
ridem n.poss.2s
ridir n.poss.3p
ridiu n.poss.2p
ridmii v.pf.3s
riedang v.i.inch.
riedung v.i.pred.
riekii var.
riemel n.poss.3s
riemii var.
riid n.
riiekii v.pf.3s
riiemii v.pf.3s
rikarek None
rikark v.i.
riked n.
rikel n.poss.3s
rikl n.
rikl var.
rikr var.
rimall v.a.s.
rimall var.
rimbio n.
ringel n.
ringelel var.
ringelngas n.
ringetall var.
ringetel n.poss.3s
ringetii v.pf.3s
ringngo n.
riokel v.a.s.
riomel var.
riomel v.a.s.
rir n.
rirach v.pf.3p.inan.past
rirad v.pf.3p.inan.past
rirakl v.pf.3p.inan.past
riram v.pf.3p.inan.past
rirar v.pf.3p.inan.past
rirasm v.pf.3p.inan.past
riraud v.pf.3p.inan.past
rirch n.
rirchir v.pf.3s.past
rirdir v.pf.3s.past
rirebek v.pf.3p.inan.past
rirebekii v.pf.3s.past
rireberebek v.pf.3p.inan.past
rireberebekii v.pf.3s.past
rirech v.pf.3p.inan.past
rirecherechii v.pf.3s.past
rirechorech v.pf.3p.inan.past
rirechur v.pf.3s.past
riredechii v.pf.3s.past
riredekekl v.pf.3p.inan.past
riredekeklii v.pf.3s.past
riredelii v.pf.3s.past
riredem v.pf.3p.inan.past
riredemii v.pf.3s.past
rirederd v.pf.3p.inan.past
rirederdii v.pf.3s.past
riredmii v.pf.3s.past
rirekemii v.pf.3s.past
rirekir v.pf.3s.past
rireklii v.pf.3s.past
rirekui v.pf.3p.inan.past
rirellii v.pf.3s.past
riremech v.pf.3p.inan.past
riremechii v.pf.3s.past
riremengii v.pf.3s.past
riremesii v.pf.3s.past
riremet v.pf.3p.inan.past
riremetii v.pf.3s.past
riremur v.pf.3s.past
rirenged v.pf.3p.inan.past
rirengedii v.pf.3s.past
rirenges v.pf.3p.inan.past
rirengesii v.pf.3s.past
rirengetii v.pf.3s.past
rirengsii v.pf.3s.past
rirenguus v.pf.3p.inan.past
rirertii v.pf.3s.past
riresmii v.pf.3s.past
riretengii v.pf.3s.past
rireterot v.pf.3p.inan.past
rireu v.pf.3p.inan.past
ririau v.pf.3p.inan
riridm v.pf.3p.inan.past
ririik v.pf.3p.inan.past
ririim v.pf.3p.inan.past
ririkii v.pf.3s.past
ririmii v.pf.3s.past
riringet v.pf.3p.inan.past
ririsii v.pf.3s.past
ririsu v.pf.3p.inan.past
ririul n.poss.3s
ririur v.pf.3s
ririuul v.a.s.
rirkengii v.pf.3s.past
rirodech v.pf.3p.inan.past
rirodel v.pf.3p.inan.past
rirolii v.pf.3s.past
rirot v.pf.3p.inan.past
rirous v.pf.3p.inan.past
rirrengii v.pf.3s.past
rirriau v.pf.3p.inan.past
rirriur v.pf.3s.past
rirs n.
rirsechii v.pf.3s.past
rirsuii v.pf.3s.past
rirsur v.pf.3s.past
rirtechii v.pf.3s.past
rirtertengii v.pf.3s.past
rirtir v.pf.3s.past
riruar v.pf.3s.past
rirudii v.pf.3s.past
rirukem v.pf.3p.inan.past
rirumes v.pf.3p.inan.past
riruoru v.pf.3p.inan.past
rirurt v.t.past
riruruii v.pf.3s.past
rirus v.pf.3p.inan.past
rirusech v.pf.3p.inan.past
rirusii v.pf.3s.past
rirutech v.pf.3p.inan.past
riruu v.pf.3p.inan.past
riruul v.pf.3p.inan.past
risel n.poss.3s
riseuel n.poss.3s
riseuii var.
risois n.redup.
risuii v.pf.3s
riuch n.
riuerall v.a.s.
riueruall v.a.s.
riueruel n.poss.3s
riueruii var.
riuoru v.pf.3p.inan
riuruii v.pf.3s
roachel v.s.
roachel a chimal expr.
roall n.
roba n.
robai None
robekakl v.i.
robekii v.pf.3s
roberebek v.pf.3p.inan
roberebekii v.pf.3s
robetang v.inch.
robetung v.pred.
rochir v.pf.3s
rochur v.pf.3s
rodech n.
rodechesis n.
rodecheterir v.pf.3p.human
rodechid v.pf.1p.incl
rodechii v.pf.3s
rodelii v.pf.3s
rodemii v.pf.3s
roderd v.pf.3p.inan
roderdii v.pf.3s
rodii v.pf.3s
rodir v.pf.3s
roech n.
roech n.
roirisii v.pf.3s
rois n.
Rois n.
rois a ngerel expr.
Roischesar var.
Roisechesar n.
rokengii v.pf.3s
roketa var.
rokir v.pf.3s
rokir pro.
roklel n.poss.3s
roklii v.pf.3s
rokui pro.
rokui el taem expr.
rolam n.poss.1pe
roled n.poss.1pi
rolek n.poss.1s
rolel n.poss.3s
rolel a ralm expr.
rolem n.poss.2s
rolir n.poss.3p
roliu n.poss.2p
romechii v.pf.3s
rometii v.pf.3s
romur v.pf.3s
rongedii v.pf.3s
rongel n.poss.3s
rongel a buil expr.
rongel a sils expr.
rongerenges v.s.redup.
rongesang v.inch.
rongesid v.pf.1p.incl
rongesii v.pf.3s
rongesterir v.pf.3p.human
rooklel var.
rooklii v.pf.3s
rorengii v.pf.3s
roro n.
rosario n.
Rosia n.
rosmii v.pf.3s
rosngang v.i.inch.
rosngung v.i.pred.
rot n.
rotengii v.pf.3s
roterot v.pf.3p.inan
rotertengii v.pf.3s
rotir v.pf.3s
rou n.
rouar v.pf.3s
roudii var.
roukang v.s.inch.
roureur v.s.
rourous v.pf.3p.inan.
rourusii v.pf.3s
rousii v.pf.3s
rrach n.
rrad v.r.s.
rrael v.r.s.
rrai n.
Rrai n.
rrai None
rrakl v.r.s.
rram v.r.s.
rram v.r.s.
rrang n.
rrar v.r.s.
rrasm v.r.s.
rrat n.
rrau var.
rrau a rengul v.s.
rraud v.r.s.
rraureng n.
rraurreng var.
rrebek v.r.s.
rrech v.r.s.
rrechorech v.r.s.
rredall var.
rredall v.r.s.
rredekekl v.r.s.
rredekeklel n.poss.3s
rredelel n.poss.3s
rredellel n.poss.3s
rredem v.r.s.
rredemelel None
rredemelel n.poss.3s
rrederad None
rrederad v.r.s.
rrederd v.r.s.
rredomel var.
rredomel n.r.s.
rreklel n.poss.3s
rrekui v.r.s.
rrellel n.poss.3s
rremech v.r.s.
rremet v.r.s.
rrengam n.poss.1pe
rrenged n.poss.1pi
rrenged v.r.s.
rrengek n.poss.1s
rrengel n.poss.3s
rrengem n.poss.2s
rrengir n.poss.3p
rrengiu n.poss.2p
rrengodel var.
rrengodel None
rrenguus v.r.s.
rresiil None
rresimel n.r.s.
rresimel var.
rresmelel n.poss.3s
rretel n.poss.3s
rretengam n.poss.1pe
rretenged n.poss.1pi
rretengel n.poss.1s
rretengel n.poss.3s
rretengem n.poss.2s
rretengir n.poss.3p
rretengiu n.poss.2p
rreterot v.r.s.
rreterutech v.r.s.
rreuikl None
rridm v.r.s.
rriik v.r.s.
rriil n.
rriim v.r.s.
rrimelel n.poss.3s
rringet v.r.s.
rriomel v.r.s.
rriomel var.
rririau v.r.s.
rriso var.
rrisu v.r.s.
rriu n.
rroakl v.pf.3p.inan.
rrodech v.r.s.
rrodel n.r.s.
rrodel v.r.s.
rrom n.
rrot v.r.s.
rrou a rengul v.s.
rroueklel n.poss.3s
rrous v.r.s.
rrual n.poss.3s
rruikl var.
rrukem v.r.s.
rrukem v.r.s.
rrukl n.
rruklel n.poss.3s
rrull n.
rrulluriul n.
rrumes v.r.s.
rruoru v.r.s.
rrurous v.r.s.redup.
rrurt v.r.s.
rrus v.r.s.
rrusech v.r.s.
rrusech n.
rrutech v.r.s.
rruu v.r.s.
rruu n.
rruu el klalo expr.
rruul v.r.s.
rruul n.
rsachel v.a.s.
rsaol n.
rsaol var.
rsecham n.poss.1pe
rseched n.poss.1pi
rsechek n.poss.1s
rsechel n.poss.3s
rsechem n.poss.2s
rsechir n.poss.3p
rsechiu n.poss.2p
rsel n.poss.3s
rsel a cheldecheduch expr.
rsel a chim expr.
rsel a chui expr.
rsel a kerreel expr.
rsel a kerrekar expr.
rsel a oach expr.
rsel a orengodel expr.
rsel a ureor expr.
rsersel n.poss.3s
rsersuul None
rserus n.
rseuel n.poss.3s
rsimel v.a.s.
rsimel n.a.s.
rsoal v.a.s.
rsochel v.s.
rsool var.
rsul n.poss.3s
rsull v.a.s.
rsuul var.
rsuul None
rtachel v.a.s.
rtangel v.a.s.
Rteluul n.
rtengel n.poss.3s
rtertiil n.
rtochel n.a.s.
rtochel var.
rtuchel var.
rtul n.poss.3s
rua mod.
ruabs v.i.
ruam v.pf.3p.inan
ruames v.i.
ruaol var.
ruasm v.pf.3p.inan
rubak v.s.
rubak n.
rubak er a eanged expr.
rubak er kemam expr.
rubak er ngak expr.
rubakldil n.
rubeang n.
rubekengel var.
rubekmam n.poss.1pe
rubekmiu n.poss.2p
rubekngam n.poss.1pe
rubekngang v.s.inch.
rubeknged n.poss.1pi
rubekngek n.poss.1s
rubekngel n.poss.3s
rubekngem n.poss.2s
rubekngir n.poss.3p
rubekngiu n.poss.2p
rubekrir n.poss.3p
rubekud n.poss.1pi
rubekuk n.poss.1s
rubekul n.poss.3s
rubekul a Belau expr.
rubekul a ordomel expr.
rubekul a renged expr.
rubekum n.poss.2s
ruchad n.pl.
ruchel n.
ruchelel n.poss.3s
ruchellam n.poss.1pe
ruchelled n.poss.1pi
ruchellek n.poss.1s
ruchellel n.poss.3s
ruchellem n.poss.2s
ruchellir n.poss.3p
ruchelliu n.poss.2p
rucherchang v.inch.
rucherchung v.pred.
rucherecheterir v.pf.3p.human
rucherechid v.pf.1p.incl
rucherechii v.pf.3s
ruchorech v.i.
ruchorech v.pf.3p.inan
rudam n.pl.
rudel n.
rudos n.pl.
ruebek v.pf.3p.inan
ruebet v.i.
ruedem v.pf.3p.inan
ruemech v.pf.3p.inan
ruemet v.pf.3p.inan
ruetuu n.
ruidm v.pf.3p.inan
ruiim v.pf.3p.inan
ruikl v.a.s.
Ruk n.
ruk n.
rukel n.poss.3s
rukemii v.pf.3s
ruklel n.a.s.poss.3s
rukui v.pf.3p.inan
rulel n.poss.3s
rull var.
rulleterir v.pf.3p.human
rullid v.pf.1p.incl
rullii v.pf.3s
rullii besul expr.
rulmeduu n.
rum n.
rumesii v.pf.3s
rumkang v.i.inch.
rungalek n.