All words from SENGALL to SMUUCH in tekinged.com.


sengall v.s.
sengall n.
sengchel n.poss.3s
sengdall v.a.s.
sengdel n.poss.3s
sengeakl v.a.s.
sengerenger n.
sengerengerel n.poss.3s
sengeruk n.
senges n.
sengesall v.a.s.
sengesengel n.poss.3s
sengesengobel v.s.
sengil n.
sengill n.
sengk n.
sengkio n.
sengko n.
sengok None
sengok a rengul v.s.
sengosall var.
sengsengdel n.poss.3s
sengsengobel None
sengsongd n.redup.
sensei n.
seoesel n.poss.3s
seosel n.poss.3s
serangk n.
seraub n.
serechall v.a.s.
serecheklel n.poss.3s
serechel n.poss.3s
serechel n.poss.3s
serengkel n.poss.3s
serochel v.a.s.
seroll v.s.
serrars v.r.s.
serrochel v.r.s.
serruchel var.
sers n.
sers mekemad expr.
sersall v.a.s.
sersall v.a.s.
sersam n.poss.1pe
sersed n.poss.1pi
sersek n.poss.1s
sersel n.poss.3s
sersem n.poss.2s
sersir n.poss.3p
sersiu n.poss.2p
sersoll v.a.s.
serubel n.poss.3s
seruchel var.
ses n.
sesakd None
sesakt num.
sesaod n.
sesaod None
sese el kall expr.
sese el udoud expr.
sese er a kall expr.
sese er a udoud expr.
seseb n.
seseball var.
sesebam n.poss.1pe
sesebechek n.poss.1s
sesebechel n.poss.3s
sesebed n.poss.1pi
sesebek n.poss.1s
sesebel n.poss.3s
sesebem n.poss.2s
sesebir n.poss.3p
sesebiu n.poss.2p
sesechel n.poss.3s
sesechii v.pf.3s
sesei v.s.
sesekool v.s.redup.
seselk v.s.
seselk a rengul v.s.
seselkang a rengul v.s.inch.
seselkel None
seselreng None
sesengam n.poss.1pe
sesenged n.poss.1pi
sesengek n.poss.1s
sesengel n.poss.3s
sesengem n.poss.2s
sesengir n.poss.3p
sesengiu n.poss.2p
seserreng n.
sesilil v.s.redup.
sesmau v.s.redup.
sesmecher v.s.redup.
sesobel v.a.s.
sesongerenger v.s.redup.
sesuud n.redup.
sesuul a rengul v.s.
shiunteng v.t.
Siabal n.
siak var.
siangel v.s.
siasing n.
siasingki n.
siats n.
sib n.
sibai n.
sibai n.
sibechii v.pf.3s
sibeklii None
sibes n.
sibesongel v.a.s.
sibil n.poss.3s
sibur v.pf.3s
sicham n.poss.1pe
siched n.poss.1pi
sichek n.poss.1s
sichel n.poss.3s
sichem n.poss.2s
sichesii v.pf.3s
sichir n.poss.3p
sichiu n.poss.2p
sidosia n.
siekii var.
siesorech v.s.
siich n.
siich v.s.hypo.
siiekii v.pf.3s
siik n.
sikam n.poss.1pe
sikang n.
sikar n.
sikd var.
siked n.poss.1pi
sikek n.poss.1s
sikel n.poss.3s
sikel a reng expr.
sikem n.poss.2s
sikes n.
sikesall v.a.s.
sikesel n.poss.3s
sikesii v.pf.3s
sikir n.poss.3p
sikiu n.poss.2p
sikou n.
sikt n.
silab v.pf.3p.inan.past
silais v.pf.3p.inan.past
silakt v.pf.3p.inan.past
silalo v.pf.3p.inan.past
silam v.pf.3p.inan.past
silamk v.pf.3p.inan.past
silang v.pf.3p.inan.past
silarech v.pf.3p.inan.past
silasech v.pf.3p.inan.past
silauch v.pf.3p.inan.past
silaud v.pf.3p.inan.past
silaur v.pf.3p.inan.past
silbechakl v.pf.3p.inan.past
silbecheklii v.pf.3s.past
silbechii v.pf.3s.past
silbechii v.pf.3s.past
silbur v.pf.3s.past
silcheseb v.pf.3p.inan.past
silchesebii v.pf.3s.past
silchesech v.pf.3p.inan.past
silchesechii v.pf.3s.past
sildelii v.pf.3s.past
sildemii v.pf.3s.past
silebas v.pf.3p.inan.past
silebech v.pf.3p.inan.past
silebedeterir v.pf.3p.human.past
silebedii v.pf.3s.past
silebedii v.pf.3s.past
silebek v.pf.3p.inan.past
silebekii v.pf.3s.past
silebel v.pf.3p.inan.past
silebelii v.pf.3s.past
silebesengii v.pf.3s.past
silebngii v.pf.3s.past
silebsii v.pf.3s.past
silechar v.pf.3s.past
silechedekl v.pf.3p.inan.past
silechedeklii v.pf.3s.past
silechedii v.pf.3s.past
sileches v.pf.3p.inan.past
silechesechii v.pf.3s.past
silecheseklii v.pf.3s.past
silechesii v.pf.3s.past
silechesii v.pf.3s.past
silechesokl v.pf.3p.inan.past
silechosech v.pf.3p.inan.past
siledem v.pf.3p.inan.past
sileked v.pf.3p.inan.past
silekedii v.pf.3s.past
silekelkii v.pf.3s.past
silekesekii v.pf.3s.past
silekesekuii v.pf.3s.past
silekesii v.pf.3s.past
silekii v.pf.3s
sileklii v.pf.3s.past
silekolii v.pf.3s.past
silekool v.pf.3p.inan.past
silekosek v.pf.3p.inan.past
silektii v.pf.3s.past
sileldii v.pf.3s.past
silemecheklii v.pf.3s.past
silemechii v.pf.3s.past
silemechokl v.pf.3p.inan.past
silemengii v.pf.3s.past
silemengt v.pf.3p.inan.past
silemengtii v.pf.3s.past
silemesemii v.pf.3s.past
silemesii v.pf.3s.past
silemesim v.pf.3p.inan.past
silemesmengii v.pf.3s.past
silemkii v.pf.3s.past
silemkii v.pf.3s.past
silemosem v.pf.3p.inan.past
silemur v.pf.3s.past
silengar v.pf.3s.past
silengdii v.pf.3s.past
silengerekl v.pf.3p.inan.past
silengereklii v.pf.3s.past
silenges v.pf.3p.inan.past
silengesengii v.pf.3s.past
silengesngii v.pf.3s.past
silengoes v.pf.3p.inan.past
silengos v.pf.3p.inan.past
silengosii v.pf.3s.past
silers v.pf.3p.inan.past
silersii v.pf.3s.past
sileseb v.pf.3p.inan.past
silib v.pf.3p.inan.past
silibech v.pf.3p.inan.past
siliik v.pf.3p.inan.past
silikes v.pf.3p.inan.past
silikii v.pf.3s.past
silil v.s.
sililek v.pf.3p.inan.past
silim v.pf.3p.inan.past
siliseb v.past
silisichii v.pf.3s.past
silisii v.pf.3s.past
silisiich v.pf.3p.inan.past
silkolk v.pf.3p.inan.past
silkur v.pf.3s.past
sillekii v.pf.3s.past
silluakl v.pf.3p.inan.past
sillueklii v.pf.3s.past
silluii v.pf.3s.past
silmesmechii v.pf.3s.past
silodel v.pf.3p.inan.past
silodii v.pf.3s.past
silokl v.pf.3p.inan.past
silongd v.pf.3p.inan.past
sils n.
silsebii v.pf.3s.past
silsechii v.pf.3s.past
silsengii v.pf.3s.past
silubech v.pf.3p.inan.past
silubechii v.pf.3s.past
silubed v.pf.3p.inan.past
silubii v.pf.3s.past
silubs v.pf.3p.inan.past
siluch v.pf.3p.inan.past
siluched v.pf.3p.inan.past
siluches v.pf.3p.inan.past
siluchii v.pf.3s.past
siludii v.pf.3s.past
siluk v.pf.3p.inan.past
siluld v.pf.3p.inan.past
silumech v.pf.3p.inan.past
silumes v.pf.3p.inan.past
silumk v.pf.3p.inan.past
silungeterir v.pf.3p.human.past
silungii v.pf.3s.past
silurech v.pf.3p.inan.past
silurii v.pf.3s.past
silusii v.pf.3s.past
silusterir v.pf.3p.human.past
silusur v.pf.3s.past
siluub v.pf.3p.inan.past
siluud v.pf.3p.inan.past
sim n.
simang v.s.
simbai v.i.
simbung n.
simengall var.
simengii v.pf.3s
simengt v.pf.3p.inan
simengtii v.pf.3s
simer v.t.
simesim v.pf.3p.inan
simesmengii v.pf.3s
simngall v.a.s.
simpai var.
Sina n.
sing n.
singch n.
singerekl v.pf.3p.inan
singerekl v.pf.3p.inan
singereklii v.pf.3s
singio n.
sintsiu n.
sintsu var.
sinzio var.
sinzo n.
siobai n.
siobang n.
siokel v.a.s.
siokumins n.
sionga n.
sioning n.
sioningdai n.
siorai n.
siotots n.
siraber v.i.
sirangkao n.
siranguri var.
sirars v.pf.3p.inan
sirrars v.pf.3p.inan.past
sirrechii v.pf.3s.past
sirrechii v.pf.3s.past
sirresii v.pf.3s.past
sirsii v.pf.3s
sirukel v.s.
sis n.
sis n.
sis el eanged expr.
sis el ulaol n.
sisall v.a.s.
siseb n.
siseball n.
sisebel n.poss.3s
sisebellel n.poss.3s
sisel n.poss.3s
sisi baby
sisiak n.
sisiangel v.s.redup.
sisichall var.
sisichii var.
sisilil var.
sisiochel v.a.s.
sisiokel v.a.s.
sisiokel a rengul expr.
sisiou v.s.redup.
sisiu n.
sister n.
sisuau n.
sisuelengam n.poss.1pe
sisuelenged n.poss.1pi
sisuelengek n.poss.1s
sisuelengel n.poss.3s
sisuelengem n.poss.2s
sisuelengir n.poss.3p
sisuelengiu n.poss.2p
sisuul n.poss.3s
sit n.
sits n.
siua var.
siuarake v.s.
siuasokl var.
siuch n.
siuellel None
siuesall var.
siuesii var.
siuesul n.poss.3s
siuesur var.
siukang n.
siul n.
siungall v.a.s.
siungel var.
siungeterir v.pf.3p.human
siungeuaol None
siungid v.pf.1p.incl
siungii v.pf.3s
siur var.
sius n.
siusall v.a.s.
siusel n.poss.3s
siusid v.pf.1p.incl
siusii v.pf.3s
siusterir v.pf.3p.human
siusur v.pf.3s
skak n.
skam n.poss.1pe
skamaer v.t.
skarer var.
skareter v.s.
skarister v.s.
skatelengel n.poss.3s
skato n.
sked n.poss.1pi
skek n.poss.1s
skel n.poss.3s
skel a Droteo expr.
skem n.poss.2s
skemono n.
skeng n.
skersam n.poss.1pe
skersed n.poss.1pi
skersek n.poss.1s
skersel n.poss.3s
skersem n.poss.2s
skersir n.poss.3p
skersiu n.poss.2p
skesall var.
skidas n.
skir n.poss.3p
skiu n.poss.2p
skobang n.
skoeang n.
skoki n.
skokl n.a.s.
skongki n.
skors n.
skosio None
skozio n.
skul n.poss.3s
skulam n.poss.1pe
skuled n.poss.1pi
skulek n.poss.1s
skulel n.poss.3s
skulem n.poss.2s
skulir n.poss.3p
skuliu n.poss.2p
skuul n.
skuul v.a.s.
slibs n.
smach n.
smachel None
smael n.
smais v.pf.3pl.inan.
smakd var.
smakt v.pf.3p.inan
small var.
smalo v.pf.3p.inan
smang v.pf.3p.inan
smaod v.pf.3p.inan
smarech v.pf.3p.inan
smasech v.pf.3p.inan
smau v.s.
smauch v.pf.3p.inan
smaur v.pf.3p.inan
smechall var.
smechekill v.a.s.
smecheklel n.poss.3s
smechel n.poss.3s
smechel a tekoi expr.
smecher v.s.
smecher a rengul expr.
smecher er a buil expr.
smecher er a chesebreng expr.
smecher er a tereter expr.
smeches v.pf.3p.inan
smeked v.pf.3p.inan
smellam n.poss.1pe
smelled n.poss.1pi
smellek n.poss.1s
smellel n.poss.3s
smellem n.poss.2s
smellir n.poss.3p
smelliu n.poss.2p
smengel n.poss.3s
smengt n.
smengtall v.a.s.
smers v.pf.3p.inan
smesei v.i.
smesel n.poss.3s
smesmechel n.poss.3s
smesmochel var.
smesmongel var.
smiich v.s.
smiich a rengul expr.
smiich el bekerkard expr.
smiik v.pf.3p.inan
smikes v.pf.3p.inan
smilek v.pf.3p.inan
smingd v.s.
smisichii v.pf.3s
smisiich v.pf.3p.inan
smochel v.a.s.
smodel v.pf.3p.inan
smodii v.pf.3s
smokl v.pf.3p.inan
smongang v.s.inch.
smongd v.pf.3p.inan
smongoes var.
smongosii var.
smorech None
smosau var.
smosm v.s.
smuch v.pf.3p.inan
smuched v.pf.3p.inan
smuches v.pf.3p.inan
smuk v.pf.3p.inan
smuld v.pf.3p.inan
smurech v.pf.3p.inan
smuuch n.
smuuch None