All words from KEDIB to KERSEMEM in tekinged.com.


kedib v.pf.3p.inan
kedibek v.recip.
kedidai v.s.
kedidai a rengul expr.
kedidiul var.
kedidiull v.a.s.
kediekl v.recip.
kediim v.recip.
kediim v.recip.
kedilech v.recip.
kedir n.poss.3p
kediu n.poss.2p
kedkad None
kedkad None
kedked v.s.
kedkedliliik v.s.
kedkedliliik None
kedmekill var.
kedmeklel n.poss.3s
kedngam n.poss.1pe
kednged n.poss.1pi
kedngek n.poss.1s
kedngel n.poss.3s
kedngem n.poss.2s
kedngiil v.a.s.
kedngir n.poss.3p
kedngiu n.poss.2p
kedobech v.recip.
kedobel n.
kedoko v.recip.
kedolk v.recip.
kedols v.s.
kedolsabtil n.
kedolsabtil n.
kedorem v.s.
kedorem a medal expr.
kedort v.recip.
kedui None
kedul v.recip.
kedul n.poss.3s
kedung v.s.
kedungelchebud None
Kedungelebud n.
keduodo v.recip.
kedurs v.recip.
keebed v.recip.
keed v.s.hypo.
keeleb v.recip.
keengel v.recip.
kei n.
keiengel var.
keik n.
keikak n.
keis n.
keisang v.t.
Keiukl n.
keizai n.
kekang v.recip.
kekas v.recip.
kekebelung v.s.redup.
kekech baby
kekedall v.a.s.
kekedeall var.
kekedeb v.s.redup.
kekedeel n.poss.3s
kekedel n.poss.3s
kekedidai v.s.redup.
kekedoel var.
kekedung v.s.redup.
kekeed n.
kekemanget v.s.redup.
kekemanget n.redup.
kekemanget a chimal expr.
kekemelai v.s.
kekemengel n.poss.3s
kekemengetel n.poss.3s
kekemngel var.
kekengel n.poss.3s
keker var.
kekerad v.s.redup.
kekere a chei expr.
kekere a dolech expr.
kekere a ngerel expr.
kekere a rengul expr.
kekere el blai expr.
kekere el delach expr.
kekerei v.s.redup.
kekeremus v.s.
kekeriei var.
kekeringall v.a.s.
kekeringam n.poss.1pe
kekeringed n.poss.1pi
kekeringek n.poss.1s
kekeringel n.poss.3s
kekeringem n.poss.2s
kekeringii var.
kekeringil n.poss.3s
kekeringir n.poss.3p
kekeringiu n.poss.2p
kekerongel v.a.s.
kekerous var.
kekesai v.s.redup.
kekesengchall v.a.s.
kekesib v.s.redup.
kekesul n.poss.3s
kekesus n.redup.
kekesuul v.a.s.
kekeu n.
kekeu v.s.
kekeuii None
kekeungel None
kekiram n.poss.1pe
kekired n.poss.1pi
kekirek n.poss.1s
kekirel n.poss.3s
kekirem n.poss.2s
kekirir n.poss.3p
kekiriu n.poss.2p
kekka n.
kekka er a sengkio expr.
keklsuul
kekmam n.poss.1pe
kekmiu n.poss.2p
kekom n.
kekrir n.poss.3p
kekud n.poss.1pi
kekuii v.s.
kekuk n.poss.1s
kekul n.poss.3s
kekul a chim n.
kekul a ius expr.
kekul a katuu expr.
kekul a oach expr.
kekum n.poss.2s
kekuul v.a.s.
kelalk n.
kelam n.poss.1pe
kelat n.
kelatk v.recip.
kelau n.
kelchad n.
keldam n.poss.1pe
kelded n.poss.1pi
keldek n.poss.1s
keldel n.poss.3s
keldelel n.
keldem n.poss.2s
keldermam n.poss.1pe
keldermed n.poss.1pi
keldermek n.poss.1s
keldermel n.poss.3s
keldermem n.poss.2s
keldermir n.poss.3p
keldermiu n.poss.2p
keldil n.
keldir n.poss.3p
keldiu n.poss.2p
kele mod.
kele bochung expr.
kele locha expr.
kele mdung expr.
kele morael expr.
kele moumulak expr.
kele mrurt expr.
kelebsengall v.a.s.
kelebsengam n.poss.1pe
kelebsenged n.poss.1pi
kelebsengek n.poss.1s
kelebsengel n.poss.3s
kelebsengem n.poss.2s
kelebsengir n.poss.3p
kelebsengiu n.poss.2p
kelebus n.
kelebus v.s.
kelechet v.recip.
kelecholech v.recip.
keled n.poss.1pi
keledes v.recip.
kelek n.poss.1s
kelek el udong expr.
kelekall v.s.
kelekeltall v.a.s.
kelekeltam n.poss.1pe
kelekelted n.poss.1pi
kelekeltek n.poss.1s
kelekeltel n.poss.3s
kelekeltel a bedengel expr.
kelekeltem n.poss.2s
kelekeltir n.poss.3p
kelekeltiu n.poss.2p
kelekolt n.
kelekolt er a mochu tutau expr.
kelel n.poss.3s
kelel a charm n.
kelel a charm expr.
kelel a chelid n.
keleladeroech n.
kelem n.poss.2s
kelem el tuu expr.
kelemelemall v.a.s.
kelemolem v.recip.
keleng v.recip.
kelengel v.recip.
kelidel v.a.s.
kelidel v.s.
keliich v.recip.
kelikelik baby
keling v.recip.
kelir n.poss.3p
keliu n.poss.2p
kelkal None
kelkal None
kelkelil n.poss.3s
kelkelil var.
kellach v.recip.
kellael n.
kellebakl n.
kellechakl v.s.
kellel n.poss.3s
kellemekl v.r.s.
kellemolm v.r.s.
kellingel n.poss.3s
kelloi n.
kellulau v.r.s.
kelmelemam n.poss.1pe
kelmelemed n.poss.1pi
kelmelemek n.poss.1s
kelmelemel n.poss.3s
kelmelemem n.poss.2s
kelmelemir n.poss.3p
kelmelemiu n.poss.2p
kelmolm n.
keloll v.s.
keloll None
kelsengel n.poss.3s
kelsimaml n.
keltall v.a.s.
keltang pro.
keltkad n.
keltkat v.r.s.
keltkat n.r.s.
keluches v.recip.
kelud v.recip.
keluk v.recip.
kelukl v.recip.
kelulau n.
kelulmam n.poss.1pe
kelulmiu n.poss.2p
kelulrir n.poss.3p
kelulud n.poss.1pi
keluluk n.poss.1s
kelulul n.poss.3s
kelulum n.poss.2s
kemadunglel n.poss.3s
kemairs n.
kemam pro.
kemangel var.
kemanget n.
kemanget v.s.
kemanget a chimal expr.
kemanget a chimal expr.
kemanget a klengar expr.
kemanget a osengel expr.
kemanget a telil expr.
kembei n.
kemedall v.a.s.
kemedall var.
kemedangel n.
kemedengelel n.poss.3s
kemedukl n.
kemeldiil n.
kemeldillam n.poss.1pe
kemeldilled n.poss.1pi
kemeldillek n.poss.1s
kemeldillel n.poss.3s
kemeldillem n.poss.2s
kemeldillir n.poss.3p
kemeldilliu n.poss.2p
kemengetall v.a.s.
kemengetang v.s.inch.
kemengetel n.poss.3s
kemetai n.
kemetal n.
kemikr n.
kemim n.
kemiu pro.
kemkom v.s.
kemodel var.
kemokem n.
kemremam n.poss.1pe
kemremiu n.poss.2p
kemrerir n.poss.3p
kemrid n.poss.1pi
kemrik n.poss.1s
kemril n.poss.3s
kemril a mad expr.
kemrim n.poss.2s
kemtai n.
kemtall n.
kemtimt None
kemungel n.poss.3s
kemur n.
kengader v.recip.
kengai v.recip.
kengam v.recip.
kengamech v.recip.
kengaml v.recip.
kengaol v.s.
kengaol n.
kengatech v.recip.
kengei n.
kenges n.
kengetem v.recip.
kengiked v.recip.
kengilt v.recip.
kengkengui v.s.
kengmors v.recip.
kengobd v.recip.
kengobt v.recip.
kengodech var.
kengodech a tekingir expr.
kengodech a teletelir expr.
kengoid v.recip.
kengri n.
kengubet v.recip.
kenguked v.recip.
kengukl var.
kensa n.
kensa v.t.
keobel n.
keoll v.a.s.
keoll n.
ker n.
ker pro.
kerad v.s.
kerad v.recip.
kerad a medal var.
keradel v.a.s.
kerames n.
kerangel n.
kerar None
kerasus n.
kerasus v.s.
keratel n.
kerdall var.
kerdekngel n.poss.3s
kerdel n.poss.3s
kerdel n.poss.3s
kerdelel n.poss.3s
kerderd v.recip.
kerdeu n.
kerdeu n.
kerdi cont.
kerdik n.
kerdik v.s.
kerdikes n.
kerebai n.
kerebid n.poss.1pi
kerebik n.poss.1s
kerebil n.poss.3s
kerebim n.poss.2s
kerebmam n.poss.1pe
kerebmiu n.poss.2p
kerebou n.
kerebrir n.poss.3p
kerechorech v.recip.
kereel n.
kerekam n.poss.1pe
kerekang v.s.inch.
kerekard n.redup.
kereked n.poss.1pi
kerekek n.poss.1s
kerekel n.poss.3s
kerekem n.poss.2s
kereker n.
kerekerengel n.poss.3s
kerekes v.s.
kerekikl v.s.
kerekir n.poss.3p
kerekirs n.
kerekiu n.poss.2p
kerekulchol n.
kerekullchol var.
kerekung v.s.pred.
kerekur n.
kerekur n.
kerekuriechol var.
kerekurlechol n.
kerelel n.poss.3s
kerellang n.
keremall v.a.s.
keremam n.poss.1pe
keremelel n.poss.3s
keremelel n.poss.3s
keremerem n.
keremerem a rengul expr.
keremeremingel v.s.
keremiu n.poss.2p
keremlal n.
keremlal n.
keremlal sechou var.
kereng v.recip.
Kerengab n.
kerengab n.
kerengel var.
kerenges v.recip.
kerengimes n.
kerengimes el ked expr.
kerengob var.
kerenguus v.recip.
kereol v.a.s.
kereoll v.a.s.
kereomel v.s.
kererir n.poss.3p
keresall v.a.s.
kereubet None
kerid n.poss.1pi
kerierengam n.poss.1pe
kerierenged n.poss.1pi
kerierengek n.poss.1s
kerierengel n.poss.3s
kerierengem n.poss.2s
kerierengir n.poss.3p
kerierengiu n.poss.2p
keriik n.
keriil v.a.s.
kerik n.poss.1s
kerik n.
keril n.poss.3s
kerilel n.poss.3s
kerim n.poss.2s
kerioll var.
kerioll v.a.s.
kerior n.
keris n.
keris v.s.
kerisebsub v.s.
kerisebsub el chui expr.
kerisil n.
keristiano n.
keritbetbechel v.s.
kerkard var.
kerkeriaol v.s.
kerkirs n.
kermam n.poss.1pe
kermiu n.poss.2p
kerngel n.poss.3s
kerodel n.
kerokel var.
keroker v.s.
keroll n.
kerous v.s.
Kerradel n.
kerradel None
kerrak n.
kerrasem n.
kerredakl n.
kerredeklel n.poss.3s
kerreel v.r.s.
kerreel n.r.s.
kerrekar n.
kerreker n.r.s.
kerrekerengel
kerrekeriil n.a.s.redup.
kerrekerul n.poss.3s
kerrekrel n.poss.3s
kerrelel n.poss.3s
kerremelel n.poss.3s
kerremelel a chelsang expr.
kerreng v.s.
kerreomel n.r.s.
kerreos n.r.s.
kerresel n.poss.3s
kerretal v.r.s.
kerretall v.r.s.
kerriil v.r.s.
kerrikr n.
kerrior n.r.s.
kerrir n.poss.3p
kerririel n.poss.3s
kerriu None
kerroker v.r.s.
kerrokr n.
kerrui n.
kerruk n.
kerruk n.
kerrukeblai n.
kerrukureomel n.
kerruul None
kersall v.a.s.
kersam n.poss.1pe
kersed n.poss.1pi
kersek n.poss.1s
kersel n.poss.3s
kersem n.poss.2s
kersemam n.poss.1pe
kersemed n.poss.1pi
kersemek n.poss.1s
kersemel n.poss.3s
kersemem n.poss.2s